100 let

Celostátní kolo FO je v plném proudu

Včera 21.2. se do Pardubic sjelo všech 50 nejlepších řešitelů FO kategorie A z krajských kol, aby se utkali v kole celostátním. Účastníci se nejprve zaprezentovali na kolejích Univerzity Pardubice a večer se zúčastnili za přítomnosti porotců a dalších hostů slavnostního zahájení v rytířských sálech Pardubického zámku.
V průběhu programu vystoupila ředitelka Ing. Jitka Svobodová, zástupce krajského úřadu Ing. Mgr. Pavel Mádl, rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., předseda JČMF RNDr. Josef Kubát, předseda ústřední komise FO  prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Hudební doprovod obstarali Adam Kožený z 8.A a Veronika Vitáčková ze 4.F.
Účastníci se zájmem shlédli efektní fyzikální pokusy a večer zakončili pohoštěním ve Vojtěchově sále.

 

Středa 23.2. byl již soutěžní den, studenti v průběhu 5 hodin řešili 4 náročné teoretické úlohy, zázemí nám poskytla Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.
Odpoledne studenty čekala exkurze do Foxconnu a na hvězdárnu barona Artura Krause, večer pak přednáška předního českého astronoma RNDr. Jiřího Grygara, CSc. na téma Vznik fyziky, chemie a biologie, aneb Velký třesk za všechno může.

(c) Josef Rak 2007