100 let

Výsledky programu Excelence středních škol 2011

MŠMT schválilo výsledky programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 "Excelence středních škol 2011". Hlavním cílem programu je podpora talentů formou rozšíření péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků.

Do pilotního ročníku bylo vybráno pro hodnocení 15 celostátních soutěží: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Astronomická olympiáda, Soutěž v programování, Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Němčina pro bystré hlavy, České hlavičky, Středoškolská odborná činnost (18 oborů), Soutěže v cizích jazycích (6 jazyků), Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v grafických předmětech, Zeměpisná olympiáda. Bodově se hodnotily výsledky žáků v krajských, ústředních a mezinárodních kolech.

Do programu se přihlásilo 291 středních škol, z nichž bylo 287 oceněno.

Gymnázium Pardubice, Dašická se v Pardubickém kraji umístila na 1. místě, v celostátním měřítku na 19. místě.

Zásluhu na tomto výborném výsledku mají zejména tito žáci:
Michal Karamazov FO a ChO, Barbora Marková Cho, Petr Kouba FO a SOČ, Jana Dobešová BiO, Jan Chyba FJ, Veronika Valešová SOČ, Kamila Javůrková SOČ, Michaela Onuferová AJ-SŠ
 a jejich vyučující.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci a udržení výborného jména naší školy.
Ing. Jitka Svobodová

 

(c) Josef Rak 2007