100 let

MAG´10 - Maturitní generálka - 11. 10. - 14. 10.

MAG´10 - Maturitní generálka - 11. 10. -14. 10.

Jednotné zkušební schéma - uveřejněno na http://www.novamaturita.cz/.

Úprava rozvrhu :

pondělí 11. 10. a úterý 12. 10. mají maturanti pouze zkoušky (ČJ, Aj, M, Nj), středa 13. 10. a čtvrtek 14. 10. bude normální rozvrh, pouze žáci přihlášení na Fj a Nj vykonají příslušné zkoušky. 

  

Příprava povolených pomůcek : 

Matematika: tabulky, kalkulačka bez grafického displeje – v pátek 8. 10. odevzdají žáci svému učiteli matematiky v podepsané obálce formátu A4 ke kontrole. Příslušný učitel matematiky jim oznámí, kdy v pátek 8.10. si mají zalepené, orazítkované a učitelem podepsané obálky vyzvednout. Tuto obálku si každý žák, který koná maturitu z matematiky, přinese v úterý 12. 10. ke zkoušce. Zde ji ukáže neporušenou zadavateli a bude mu povoleno použití tabulek a kalkulačky. V případě, že nedojde ke kontrole nejpozději v pracovní den před vlastní zkouškou, nemůže žák tyto pomůcky použít. Pomůcky také nelze použít, pokud obálka byla porušena!!!! V každé učebně bude k dispozici pouze jedna náhradní kalkulačka pro případ poruchy. 

Český jazyk: pouze pro písemnou práci povolena Pravidla českého pravopisu. která se nebudou kontrolovat. Žáci si je přinesou přímo ke zkoušce v pondělí 11. 10.

 Cizí jazyky: pouze pro písemnou práci povolen slovník, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu. V pátek 8. 10. odevzdají žáci svému učiteli cizího jazyka v podepsané obálce formátu A4 slovník ke kontrole. Příslušný učitel cizího jazyka jim oznámí, kdy v pátek 8.10. si mají zalepené, orazítkované a učitelem podepsané obálky vyzvednout. Tuto obálku si každý žák, který koná maturitu z cizího jazyka, přinese k příslušné zkoušce. Zde ji ukáže neporušenou zadavateli a bude mu povoleno použití slovníku. V případě, že nedojde ke kontrole nejpozději v pracovní den před vlastní zkouškou, nemůže žák slovník použít. Slovník také nelze použít, pokud obálka byla porušena!!!!

 

Pokyny pro zkoušky a chování v učebnách 

1.                Nutný doklad totožnosti s fotografií

2.                Zasedací pořádek – jeden žák v lavici

3.                Taška nebo batoh s věcmi se odkládá u tabule

4.                Na lavici mohou být pouze psací potřeby, případně další povolené pomůcky, průkaz totožnosti a záznamový arch

5.                Testové sešity se otevírají až na vyzvání zadavatele

6.                Pokud budete muset ze závažných důvodů opustit učebnu před koncem časového limitu, vrátíte svou zkušební dokumentaci a odejdete. Do učebny se pak již nesmíte vrátit.

7.                Pokud hrubě porušíte pravidla řádného průběhu zkoušky, jste okamžitě ze zkoušky vyloučeni. Vyloučení by pro vás znamenalo neúspěšné složení zkoušky, a tedy ztrátu jednoho ze tří pokusů, které na její složení máte.

8.                Vaše odpovědi píšete do záznamového archu modrou nebo černou propisovací tužkou.

9.                Mobilní telefony musí být vypnuty a uloženy do tašky nebo batohu.

10.          Na začátku každé zkoušky vždy dostanete základní informace.

11.          Překontrolujte si pečlivě, zda dostáváte svou zkušební dokumentaci.

12.          Zadavatel bude dávat přesné informace o času a upozorňovat na jednotlivé činnosti – dbejte vždy jeho pokynů.

 


(c) Josef Rak 2007