100 let

Ceny Praemium Bohemiae 2007

V úterý 4.12.2007 se již posedmé konala na zámku Sychrov slavnost spojená s předávání cen Praemium Bohemiae 2007. Ceny studentům středních škol, kteří byli letos úspěšní v mezinárodních olympiádách (matematické, fyzikální, chemické, biologické a informatické) předávala Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji.

Mezi oceněnými byl i náš úspěšný absolvent (nyní student Matematico-fyzikální fakulty UK) Marek Scholle, který na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Íránu získal bronzovou medaili.

K 20 oceněným studentům promluvil předseda Akademie Věd prof. Pačes, předseda České učené společnosti dr. Grygar, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků doc. Zajac a ještě řada dalších zajímavých hostů. V důstojném prostředí zámku Sychrov vyslechli studenti, rodiče, zástupci škol a řada vědeckých funkcionářů kulturní program a také zatleskali letošnímu nositeli velké ceny Praemium Bohemiae (česká obdoba Nobelovy ceny), kterým se pro rok 2007 stal Prof. MuDr. Vladimír Vonka, DrSc. v oboru medicína za celoživotní dílo se světovým věhlasem. 

Finanční částky spojené s udílením cen jdou z nadačního fondu. Velká cena činí 500 000 Kč, cena pro studenty za zlatou medaili z mezinárodní olympiády je 30 000 kč.

Našim studentům byla cena Praemium Bohemiae udělena již 6x:
2003 Petr Pošta (FO)
2004 Petr Morávek (FO)
2005 Petr Morávek (FO), Tomáš Kučera (FO)
2006 Marek Scholle (FO)
2007 Marek Scholle (FO)

 

(c) Josef Rak 2007