100 let

Přijímací zkoušky nanečisto 2012

V sobotu 24. 3. 2012 od 8 hodin budeme pořádat přijímací zkoušky nanečisto.

Cena pro 4leté studium (test z českého jazyka, z matematiky a obecných studijních předpokladů) je 130 Kč, cena pro 8leté studium (test obecných studijních předpokladů) je 100 Kč. 

Úhrada za Přijímací zkoušky nanečisto:

Číslo účtu gymnázia: 41638561/0100, Komerční banka Pardubice

Variabilní symbol: datum narození ve tvaru DDMMRRRR

Účel platby: SCIO PZ - Jméno a příjmení žáka

Termín přihlášení nejpozději do pátku 3. 2. 2012!!!!

Přihláška bude platná po připsání platby na náš účet nebo zaplacení v hotovosti ve škole.

  

Formulář přihlášky

  

Vyplněný formulář posílejte na email školy info@gypce.cz nebo doručte osobně na sekretariát, kde můžete provést i platbu v hotovosti.

 

4. 1 . 2012                                                                                   Ing. Jitka Svobodová

(c) Josef Rak 2007