100 let

Halloween

Komise anglického jazyka ve spolupráci s komisí výtvarné výchovy uspořádala výstavku ke svátku HALLOWEEN 2010 ve vestibulu gymnázia. Na výstavku přispěli studenti a studentky 1.A a 1.B pod vedením prof.A.Dvořákové a další studentky, kterým děkujeme za aktivitu. Zvláště oceňujeme exponáty od N.Havlasové (7.A), P.Kropáčkové, L.Svaškové, P.Škuligové (všechny 2.A),S.Voldánové a M.Lustigové (obě 2.B).

Ve zdařilých haloweenských maskách se představili Tereza Dvořáková,Klára Hromádková, Dita Ludvíková a Lucie Mašková z 6.A a Dominik Němec z 4.A a postrašili studenty nižších ročníků.

H. Šimková

(c) Josef Rak 2007