100 let

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2011/2012

V přijímacím řízení pro školní rok 2010/2011 se budou na všech gymnáziích v Pardubickém kraji konat přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky připraví agentura SCIO.
  
Ve 4letém studiu se bude dělat zkouška z českého jazyka, matematiky a Obecných studijních předpokladů.
  
V 8letém studiu žáci vykonají pouze zkoušku Obecné studijní předpoklady.
  
Do výsledku přijímacího řízení se bude započítávat prospěch ze ZŠ, umístění v olympiádách a soutěžích vyhlašovaných MŠMT.
  
Termíny přijímacích zkoušek: 26. dubna 2011, 27. dubna 2011, 28. dubna 2011.

 

V Pardubicích 30. 11. 2010                                                                  Ing. Jitka Svobodová
(c) Josef Rak 2007