100 let

Možnost studia v zahraničí - 3.A,B, 4.A,B

Vážená paní, vážený pane,

z pověření *Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR* Vám oznamujeme, že se vyhlašuje *termín dodatečného přijímacího řízení *pro žáky**ke studiu *v budoucím* *9. a 10. ročníku *dvojnárodnostního dvojjazyčného
česko-saského projektu realizovaného na gymnáziu Friedricha Schillera v *Pirně pro školní rok 2012/13*, na kterém jsou ještě k dispozici volná místa.

*Přihlášky***mohou zasílat jak zájemci z řad žáků nynějšího 8. a 9. ročníku základní školy, tak žáci tomu odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

*Přihlášky*je možné zasílat *do 8. června 2012 *na adresu Gymnázia F. Schillera v Pirně, kde se také bude konat *dne 20. června 2012 výběrové řízení*.

*PODROBNĚJŠÍ INFORMACE*najdete na naší webové stránce:
http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=4560&preview=yes
<http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=4560&preview=yes>

Prosíme o zveřejnění této informace na Vaší škole.

*Děkujeme za spolupráci a zůstáváme s pozdravem

Mgr. Eva Šimková

/Akademická informační agentura/

Dům zahraničních služeb

Na Poříčí 1035/4 *I*110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 507 *I*aia@dzs.cz <mailto:jmeno@dzs.cz>
(c) Josef Rak 2007