100 let

Den otevřených dveří 12.11.2007

V pondělí 12.11.2007 se na naší škole konal den otevřených dveří. Rodiče a děti se nejprve shromáždili v jídelně, kde dostali informační materiály o škole a také informace od ředitelky ing. Jitky Svobodové.
V druhé části si již mohli individuálně projít školu a v několika učebnách shlédnout ukázky výuky vedené učiteli nebo studenty:

Mgr. Jana Bílková - jazyková učebna  J1 – ukázky využití interaktivní tabule při výuce anglického jazyka

Mgr. Michal Holešínský - multimediální učebna  - ukázky využití výpočetní techniky a interaktivní tabule při výuce zeměpisu

Jiří Slabý a Petr Bouchner - fyzikální posluchárna – fyzikální pokusy předváděné našimi studenty

RNDr. Vladimír Vícha - fyzikální pracovna – ukázky využití počítačů při fyzikálních měřeních

Mgr. Pavel Kycl - učebna výpočetní techniky – ukázky práce na počítačích

RNDr. Daniela Pražanová - posluchárna biologie – práce s mikroskopem a výpočetní technikou

Mgr. Marie Poštová a Zuzka Dočekalová - posluchárna chemie – výuka chemie s dataprojektorem + chemická laboratoř – ukázky experimentů

Žáci i jejich rodiče měli velký zájem o připravený program, poslední odcházeli až po 20. hodině.

Příští den otevřených dveří se koná v pondělí 10.12.2007 opět v 16 h a 18 h.

(c) Josef Rak 2007