100 let

Parlament mládeže Antverpy

Díky úspěchu na Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže se ve dnech 29. 10. – 5. 11. 2011 naše pětičlenná delegace zúčastnila Mezinárodního fóra EYP, tentokrát v belgických Antverpách.
Evropský parlament mládeže (EYP – European Youth Parliament) je mezinárodní nezisková organizace, jejímž cílem je vzdělávání studentů o aktuálních světových problémech a funkcích Evropské Unie a rozvíjení jejich divergentního myšlení.
Na rozdíl od Národní výběrové konference, která je v podstatě soutěží pro české školy, jsme byli v Antverpách z České republiky jediní. V celkovém počtu zhruba sta delegátů měli zastoupení studenti z Belgie, Francie, Německa, Švýcarska, Polska, Španělska, Itálie, Turecka, Albánie, Anglie, Rakouska a dalších zemí. Právě s cizími delegáty jsme trávili převážné množství času – hned na začátku fóra jsou totiž studenti rozděleni do jednotlivých výborů, a to tak, aby v žádném z nich nebyli dva studenti z jedné země.
Aby se studenti navzájem lépe poznali, byl první den věnován teambuildingu v rámci jednotlivých výborů. Díky různým hrám náročným fyzicky i psychicky se mezi námi odbourala nedůvěra a vytvořila se přátelství. Teambuilding také delegáty učí naslouchání a kompromisu.
První večer přišla na řadu jako tradičně Eurovillage – delegace z každé země prezentuje svůj národ tradičními kostýmy (velké díky paní profesorce Kmoníčkové za zapůjčení krojů!) a jídlem. Na našem stole nechyběly bramboráky, perníčky, moravské koláčky, klobásy, kyselé okurky a Studentská pečeť, s největším úspěchem se setkaly chlebíčky.
Zastřešujícím tématem fóra v Antverpách byla Voda. Ačkoliv si to neuvědomujeme, je kolem živlu, který nás obklopuje, spousta problémů, ať už aktuálních či potenciálních. Kdo z nás se například zkusil zamyslet nad možností válek o vodu, které mají podle výzkumů začít v blízkém časovém horizontu? Kdo má tušení, jak velká je míra znečištění pitné vody nebo jak enormně pirátství v Somálsku ohrožuje obchod na moři?
A tak jsme strávili následující dny debatováním o jednotlivých problémech (přičemž každý výbor dostal jedno téma), snažili se proniknout co nejvíce do hloubky a najít řešení nebo alespoň kroky vedoucí ke zlepšení situace. Třetí den jsme konečně dovedli rezoluce k dokonalosti a začali se připravovat na závěrečné zasedání.
Zasedání díky velkému počtu rezolucí trvalo dva dny – a celou dobu se projednávaly rezoluce, přednášely řeči a vznášely argumenty. Všechny debaty byly velmi živé, jelikož každý delegát byl o tématech dobře informován; navíc bylo zajímavé pozorovat, jak se názory lidí z jednotlivých zemí liší. Závěrem každé rezoluce se hlasovalo o tom, zda má být přijata či nikoli. Na fóru bylo přijato osm rezolucí, dvě neprošly, což se stále dá považovat za velký úspěch.
Naše delegace by chtěla poděkovat vedení naší školy za umožnění zajímavého zážitku a EYP Czech republic za důvěru, že budeme naši zemi dobře reprezentovat.
Velké díky patří paní profesorce Šebkové, která je delegacím naší školy již několik let velkou podporou a věnuje naší přípravě spoustu svého volného času.
 
Natálie Dostálová, Lucie Lotková, Klára Scholleová, David Radosta, Michaela Onuferová

(c) Josef Rak 2007