100 let

EXPEDICE ZA SOPKAMI JIŽNÍ ITÁLIE - (Liparské ostrovy)

Hlavním magnetem jihu Itálie je přes všechny skvělé starořecké památky příroda. Koho navíc uchvacují přírodní živly, má jedinečnou možnost shlédnout a zdolat šest sopek v jednom zájezdu. Vesuv, Etna, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, to je to, oč tu běží. Termín: 14.- 25. září 2011, cena: 9900,-Kč

1.-2. den: odjezd z ČR do Itálie, archeologické vykopávky v POMPEJÍCH, nocleh v bungalovech.

3. den: výjezd a výstup na VESUV s prohlídkou kráteru, přejezd přes Kalábrii, trajektem do Messiny. Krátký přejezd do Milazza a večerním trajektem na ostrov VULCANO (autobus zůstává na pevnině, na ostrovech by neměl využití), nocleh v apartmánech (6x na stejném místě v dvoulůžkových pokojích).

4.-8. den: výstup ke kráteru činné sopky (Gran Cratere) na Vulcanu, sběr sopečného materiálu a vzorků tufu, síry, čediče, zkoumání ph fumarol pomocí lakmusového proužku, odpoledne prohlídka sirného jezírka a sopečných jevů (horké prameny a další sopečná činnost) v oblasti přístavu, chemické experimenty, prohlídka Vulcanella, malého kráteru na Vulcanu, „Údolí příšer“ – sopečné útvary připomínající prehistorická zvířata. Lodní výlet na ostrov STROMBOLI, prohlídka městečka, výstup k bezpečným pozorovacím místům a následné sledování erupcí „v přímém přenosu“ na stejnojmenné sopce (za normální aktivity každých 20-30 minut), návrat na Vulcano. Cestou možnost návštěvy ostrova PANAREA, archeologický areál – vesnička z doby broznové, podmořské horké prameny a fumaroly. výlet na ostrov LIPARI, prohlídka města a ostrova, návštěva největších pemzových dolů v Evropě, studium dalšího sopečného materiálu – pemzy, obsidiánu (sopečné černé sklo), možná i kaolínu. Prohlídka muzea s historickými nálezy z oblasti Liparských ostrovů

9. den: ranním trajektem z Vulcana na Sicílii, přejezd pod Etnu. ETNA, výstup ke kráteru pěšky(nebo možnost lanovky nebo terénních vozidel), v případě příznivých vulkanických podmínek prohlídka kráteru sopky, večer ubytování v apartmánech.

10. den: sicilská perla pod Etnou TAORMINA. Prohlídka města a Římany přestavěného řeckého divadla s krásným výhledem na Etnu, fantastický kaňon sopečného původu ALCANTARA - „turistika“ korytem řeky, dále směr Elba, noční přejezd.

11.-12. den: pro zájemce prohlídka Napoleonova ostrova ELBY, noční přejezd do ČR.

Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí a připojištění stornopoplatků, doprava klimatizovaným autobusem (5000 km), zpáteční trajekt na Sicílii a ostrov Vulcano, kyvadlová doprava na Vulcanu, 7x ubytování ve 6-lůžkových apartmánech, 1x tranzitní v bungalovech, průvodce a infomateriály. Cena nezahrnuje: trajekty během fakult. výletů, vstupy, lanovka, terénní vozy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

INFORMACE: Mgr. Holešínský a www.lipari.cz

(c) Josef Rak 2007