100 let

Oči pro Tibet – promítání filmového klubu Fíkus

Ve středu 10. 11. Od 14. hod v multimediální učebně se uskuteční letošní druhé promítání studentského filmového klubu Jednoho světa „Fíkus“.

Informace o filmu:
Isaac Solotaroff / USA, 2005, 56 min

Kdo se podívá do stříbrných vod jezera Lhama Lhatso, zjeví se mu v nich jeho minulé i budoucí životy. Velké části Tibeťanů se však jejich sen o cestě k „jezeru odpovědí" nesplní. Život na střeše světa, jak bývá Tibet symbolicky nazýván, přináší i jiná úskalí, než o jakých slýcháme v souvislosti s čínskou okupací. Ostré sluneční záření způsobuje oční onemocnění – převážně šedý zákal. Pokud se některé z těchto nemocí neléčí, mohou vést dokonce ke slepotě. V roce 1995 navštívil americký doktor Marc Lieberman nemocnici ve Lhase, aby tu vyškolil zdejší lékaře. Dokumentarista Isaac Solotaroff představuje Liebermanův projekt prostřednictvím doktorů, kteří bojují s problémy špatně fungujících nemocnic, a zároveň sleduje příběhy Tibeťanů, jež se vydali přes pláně, aby podstoupili léčbu. Radost uzdravených je dostatečnou satisfakcí pro lékaře, unavené po čtrnáctihodinovém pracovním dni. Životní dráha Liebermana samého, který podobný projekt zrealizoval také v Indii a v Tibetu pracuje s malými přestávkami již deset let, naznačuje, že i on byl za ta léta obdarován schopností „vidět".

Těšíme se na vás! Organizátorky FK Fíkus :)

(c) Josef Rak 2007