100 let

Zhodnocení maturit 2009

Výsledky maturantů v 1. maturitním týdnu 2009 
V pátek 22. 5. 2009 se konalo v Domě hudby slavnostní předávání maturitních vysvědčení maturantům ze tříd 8.B a
4.H. 
Ve třídě 8.B maturovalo 26 studentů, z toho 9 s vyznamenáním - Burianová, Dočekalová, Kislingerová, Rabasová (samé 1), Sabová, Stárková, Volný, Vondráčková, Hernychová, 16 studentů prospělo, 1 neprospěla.
Třídní učitelkou byla Mgr. Gabriela Blatná. 
Finanční odměnu za vyznamenání během celého studia obdržela L. Hernychová.
Knižní odměnu získali: M. Rabasová  a K. Farmačková za organizaci maturitního plesu a práci pro třídu
J. Hubík za úspěchy v soutěži SOČ a AMAVET s projektem měření kosmického záření
O. Vaško za sportovní reprezentaci školy během celého studia 

Ve třídě 4.H maturovalo 31 studentů, z toho 12 s vyznamenáním – Fejlová (samé 1), Formáčková, Krčmárová, Malá, Myslíková, Prokopová (samé 1), Rychtaříková, Štěpánek (samé 1), Tomolová, Vilímová, Vomelová, Vybíralová, 18 studentů prospělo, 1 neprospěl.
Třídním učitelem byl Mgr. Ivan Förstl. 
Finanční odměnu za vyznamenání během celého studia obdrželi D. Fejlová a L. Štěpánek.
Knižní odměnu získali: D. Fejlová  a T. Formáčková za organizaci maturitního plesu a práci pro třídu
L. Štěpánek za úspěch v krajském kole chemické olympiády
J. Tichý za účast v celostátním kole olympiády v programování.


Výsledky maturantů v 2. maturitním týdnu 2009  
V pátek 29. 5. 2009 se konalo v Domě hudby slavnostní předávání maturitních vysvědčení maturantům ze tříd 8.A a 4.F. 
Ve třídě 8.A maturovalo 33 studentů, z toho 13 s vyznamenáním – Davidová (samé 1), Kiacová, Koutský, Loukotová, Michková, Mudruňková (samé 1), Mužáková, Skála, Švecová, Švejková, Tměj, Trulik (samé 1) a Ugorný,  20 studentů prospělo.
Třídním učitelem byl Mgr. Pavel Kycl. 
Knižní odměnu získali: T. Davidová za organizaci maturitního plesu a práci pro třídu
Z. Barnet za výborné studijní výsledky po celou dobu studia
M. Skála za výborné skloubení studia a vrcholové sportovní činnosti
L. Hovorka, K. Janecká, Š. Loukotová za sportovní reprezentaci školy během celého studia. 
Ve třídě 4.F maturovalo 32 studentů, z toho 12 s vyznamenáním – Augustin, Bílková, Černý (samé 1), Felcman, Habětínková, Chocholoušová (samé 1), Jeřábek, Matulíková, Niger, Šťastná (samé 1), Tomášek (samé 1), Grundman, 20 studentů prospělo.
Třídní učitelkou byla Mgr. Zdeňka Šrollová. 
Knižní odměnu získali: J. Herynková, L. Janurová za organizaci maturitního plesu a práci pro třídu.
M. Bambušková, T. Bílková, B. Habětínková, M. Chocholoušová, M. Jehličková, J. Jeřábek, M. Strachotová za sportovní reprezentaci školy během celého studia.  

(c) Josef Rak 2007