100 let

Mezinár.zkoušky z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA DELF SCOLAIRE - ZÁPIS 7. - 11. LISTOPADU

Od roku 2009 se Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 stalo zkušebním centrem konání zkoušek z francouzského jazyka DELF odpovídajících kategoriím A1, A2, B1 a B2 Společného evropského referenčního rámce jazyků (SERRJ). Zkoušky jsou na naší škole realizovány na základě dohody uzavřené mezi Gymnáziem, Pardubice, Dašická 1083, Alliance Française de Pardubice a Francouzským velvyslanectvím v České republice. Možnost složit zkoušku je nabízena všem studentům základních a středních škol v regionu.

Jedná se o formu mezinárodní zkoušky DELF Scolaire („žákovský DELF“). Společná část zkoušky pro úrovně A1 a A2 se bude konat v pondělí   28. listopadu 2011 a pro úrovně B1 a B2 v úterý 29. listopadu 2011 v budově Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083. Individuální části zkoušek 28.listopadu - 2. prosince 2011 tamtéž. Zkoušky DELF Scolaire jsou oproti zkouškám DELF tout public (konaných přímo na AF) finančně zvýhodněny pro studenty (podrobnosti v přiložené brožuře). Zkoušky DELF jsou uznávány na mnoha českých i zahraničních univerzitách, státní správě i podnicích v 52 spřátelených zemích Frankofonie.

Přihlášku ke zkoušce Vám na vyžádání zašleme. Uzávěrka přihlášek je 11. listopadu 2011. Po zaslání přihlášky je zapotřebí uhradit zápisné odpovídající zvolené úrovni na účet Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083, č. 41638561/0100, variabilní symbol datum narození uchazeče ve tvaru DDMMRR a to nejpozději do 18. listopadu 2011 (tento den musí být peníze připsány na účet školy). V případě jakéhokoli dotazu či žádosti o zaslání přihlášky se obracejte na mou mailovou adresu - machatyp@gmail.com.

Přemysl Machatý

(c) Josef Rak 2007