100 let

Krajské kolo Festivalu vědy a techniky

Dne 22.-23. března 2012 se v Ideonu konalo krajské kolo soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Z naší školy se účastnilo 17 studentů s 9 projekty.

Michaela Kocková  s projektem Co s papírem? obdržela Cenu děkana FchtUPce za 3. místo v kategorii Junior.

Lenka Svašková s projektem Luminiscence aneb světlo ve tmě získala Cenu děkana FchtUPce za 2. místo v kategorii Junior s právem představení projektu na národním finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2012.

Martina Valešová s projektem Jedovatá krása pokojové rostliny získala Cenu děkana FchtUPce za 2. místo v kategorii Junior s právem účasti na krátkodobé studijní cestě do Francie. 

Všem studentům děkujeme za účast. Úspěšným studentkám blahopřejeme.
Křišťanová Soňa

(c) Josef Rak 2007