100 let

Vědecké a technické projekty - uzávěrka přihlášek

Blíží se uzávěrka přihlášek - 31. ledna na www.fvtp.cz.

Prázdné postery budou stejné jako v loňském roce a měly by být k dispozici v krátké době. Co vše na poster patří se můžete dozvědět u Mgr. Křišťanové (kabinet fyziky).

Školní kolo se bude konat 15. února a okresní kolo 18. února 2010.

S. Křišťanová

(c) Josef Rak 2007