100 let

Francouzští žáci v Pardubicích - 1.část výměnného pobytu úspěšně proběhla

Ve dnech 17.-22. října proběhla 1.část výměnného pobytu se žáky z  francouzské školy z Challans v regionu Vendée.

Žáci byli ubytováni v rodinách, které se o ně staraly mimo oficiální program. První den byli přijati vedením školy a poté jim byla celá budova školy i s přilehlými sportovišti představena. Druhý den po příjezdu shlédli 2 představení studentů našeho gymnázia. Prvním byla Cesta ve francouzském jazyce (hosté jej ocenili potleskem ve stoje), druhým pohádka O Sněhurce v anglickém jazyce (jejímiž protagonisty byli žáci podílející se na výměně). Poté se mohli jít naši hosté podívat do hodin (matematika, angličtina, dějepis).Odpoledne francouzští žáci představili své referáty o historii české kinematografie, připravené v anglickém jazyce. Během dalších dnů svého pobytu navštívili zámek Častolovice, pardubický zámek, památník v obci Lidice, pardubické závodiště a Prahu. Prohlídky jednotlivých míst probíhaly ve francouzském a zejména anglickém jazyce, neboť jazykem celého výměnného programu je angličtina. Do programu byly rovněž zahrnuty aktivity, upevňující vzájemné vztahy.

Francouzští žáci i jejich učitelé byli s celým pobytem velmi spokojeni a již se těší na 2.část výměnného pobytu, kdy nás na jaře přivítají v Challans.

Děkujeme rodičům za bezproblémový průběh celého týdne a veškerou péči a doprovodný program (např. návštěva hokej.zápasu, bowling,night shopping, hodina španělštiny, atd.), který pro Francouze připravili.

P.Machatý a L.Švadlenková

 

 

(c) Josef Rak 2007