100 let

Výměnný pobyt Pardubice-Cagliary-Sardinie

V dubnu 2006 vznikl na návrh profesorky angličtiny z Technické střední školy Michele Giua v Cagliari projekt zaměřený na jazykovou a kulturní spolupráci v rámci Evropské unie. Do projektu se zapojilo pět studentů z našeho gymnázia, dva studenti ze SPŠE a Saleziánské středisko pro mládež v Pardubicích.
Skupina sardinských studentů přijela do Pardubic už na konci dubna 2006. Ubytováni byli v rodinách a účastnili se běžné výuky na gymnáziu. Na třech celodenních výletech organizovaných a zajištěných Salez. střediskem poznávali Brno, Prahu a Orlické hory.
V září pokračovala spolupráce na Sardinii. Naši studenti věnovali větší část svého pobytu v Cagliari práci ve škole M. Giua. Škola je zaměřená na výuku chemie a informatiky. Proto studenti společně pracovali v chem. laboratoři a v učebně informatiky, kde tvořili se sard. studenty společný projekt o své spolupráci. V hodinách angličtiny si navzájem sdělovali poznatky o svých zemích. Společně také nacvičili italské a české písně, které na závěr pobytu předvedli rodičům a vedení školy.
Pracovní program byl doplněn okružním výletem po Cagliari, setkáním s primátorem tohoto hlav. města, návštěvou historických staveb nazývaných Nuraghi, národního parku La Giarra a starého katalánského města Alghero. Pobyt zpříjemnilo čisté moře a nádherné pláže. Vznikla krásná přátelství mezi studenty a rodinami, které se o ně staraly.
Zájem o další spolupráci ze strany tech. školy M.Giua trvá, a tak se lze těšit na další výměnnou akci.
Na závěr studenti Š.Jičínská, M.Zimmermanová, M.Nováková, J.Vrba,V. Vaňková, P.Zdražil,M.Seiner a vučující Mgr. M.Poštová děkují vedení gymnázia a vedení Sal.stř. za podporu a uskutečnění tohoto projektu. M.Poštová
(c) Josef Rak 2007