100 let

Výsledky voleb do školské rady

Volební komise:
a) Mgr. Jana Herudková – předseda komise
b) Mgr. Jana Kvačková
c) RNDr. Josef Kubát

Termín voleb: 12.10. 2005 od 13 hodin do 18 hodin
v budově Gymnázia, Dašická 1083, Pardubice


Výsledky voleb – pedagogové

Jméno
RNDr. Pražanová Daniela zvolený kandidát
Mgr. Jana Machourková 1. náhradník
Mgr. Marie Poštová 2. náhradník

Výsledky voleb – zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

Jméno
sl. Marcela Strouhalová zvolený kandidát
Mgr. Renáta Janecká 1. náhradník
Ing. Blanka Škařupová 2. náhradník

PDF verze
(c) Josef Rak 2007