100 let

Škola v přírodě „Pastviny“

Ve dnech 12. – 16.9. 2005 se třídy I. A a I. B společně zúčastnily školy v přírodě v pensionu „Lesanka“ nedaleko přehradní nádrže „Pastviny“.
Hlavním cílem bylo, aby se děti na škole v přírodě seznámily se svými novými spolužáky a učiteli. Bohatý program zahrnoval výlety, sportovní hry, soutěže a v neposlední řadě také vzdělávání.

Pondělí 12.9.
Po příjezdu a ubytování jsme podnikli krátkou procházku, abychom poznali okolní prostředí. Cestou jsme obdivovali nádherné staleté lípy a starý kostel v Klášterci nad Orlicí. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u břehu přehrady.
Vzhledem k tomu, že bylo pěkné počasí, uspořádali jsme dětem večer táborák, při kterém jsme si společně zazpívali.

Úterý 13.9.
Po dobré snídani jsme se autobusem dopravili do města Letohrad, ve kterém jsme navštívili unikátní Museum řemesel. Zde děti viděly v několika expozicích vývoj řemesel u nás.
Odpoledne nás čekal výlet do pevnostní tvrze „Bouda“, kterou jsem si měli možnost projít s průvodcem.
Výletní den byl pro děti velkým zážitkem!

Středa 14.9.
Tento den byl v duchu sportovních her a soutěží. Děti hrály turnaj ve vybíjené, fotbale a košíkové. Ve družstvech plnily štafetové úkoly, při kterých zažily mnoho legrace.
Pro děti byl také připraven orientační závod v okolí pensionu, ve kterém měly za úkol co nejrychleji najít několik symbolů ve vyznačené trase.
Sportovní den byl zakončen také pohybem – diskotékou.

Čtvrtek 15.9.
Na dnešní den byl naplánovaný celodenní výlet na „Zemskou bránu“, kterého se s námi zúčastnila také paní ředitelka Ing. Jitka Svobodová.
Procházeli jsme naučnou stezkou, která nás seznámila s přírodou, minulostí a zajímavostmi zdejší krajiny.
Po návratu z výletu si děti zasoutěžily v matematickém kvizu a náročný den byl zakončen také, dětmi oblíbenou, diskotékou.

Pátek 16. 9.
Poslední den dopoledne jsme ještě navštívili přehradní hráz „Pastviny“, kde nás paní průvodkyně seznámila s výstavbou a důležitou funkcí nádrže. Měli jsme také možnost projít si strojovnu a vnitřní prostory hráze. Pro děti to byl neopakovatelný zážitek.
Po obědě jsme se rozloučili a těšili se na zpáteční cestu domů.

Celý pobyt školy v přírodě se nám vydařil, počasí nám také přálo a děti se vzájemně seznámily.
Pedagogický dozor : RNDr. Daniela Pražanová, Mgr. Petr Spousta a Mgr. Filip Petr
(c) Josef Rak 2007