100 let

Hokejbal

Hokejbal proti drogám 2009 – střední školyPřihlášená družstva Obchodní akademie Pardubice, Štefánikova                    SOŠ Cestovního ruchu                                                                                 SPŠCH Pardubice                                                                            SPŠE Pardubice                                                                              SŠ - Anglické gymnázium                                                                          
Gymnasium Mozartova                                                                              SOŠ Stavební , Rybitví                                                                 

Gymnasium Přelouč     

Gymnásium Dašická                                                      Rozlosování do skupin:

Skupina A

1A        Gymnasium Mozartova

2A        OA Štefánikova

3A        SŠ Anglické gymnasium

4A        SOŠ Cestovního ruchu

 

Skupina B

1B         SOŠ  Rybitví

2B         Gymnasium Přelouč

3B         SPŠE Pce

4B         SPŠCH Pce

5B         Gymnásium Dašická

 

Skupina A:

8:30       1 A   -   2 A

9:30       3 A   -   4 A

10:30     1 A   -   3 A

11:30     2 A   -   4 A

12:30     1 A   -   4 A

13:10     2 A   -   3 A

    Skupin a B:

8:50       1B – 5B

9:10       2B – 4B

9:50       3B – 5B

10:10     1B – 4B

10:50     3B – 2B

11:10     4B – 5B

11:50     1B – 3B

12:10     2B – 5B

12:50     3B – 4B

13:30     1B – 2B


  

14:00     O 3. misto:         2. Sk A  :   2. Sk B 

14:30     Finále:                 1.Sk. A :   1. Sk. B

 

Konec  15:00

Propozice: 

·         Termín sehrání regionálního kola hokejbalu proti drogám – střední školy  je pátek 3.dubna

·         Místo konání – hokejbalové hřiště Alfa Aréna, areál ZŠ Polabiny II, Pardubice

·         Účastní se žáci či studenti řádného studia středních škol, odborných učilišť a gymnázií 1. - 4. Ročník - ročníky narození 1989, 1990, 1991, 1992 a 1993

·         Hrací doba ve skupině  2x+7 min hrubého času, poslední minuta třetiny čistý čas, přestávka 1 min.

·         Hrací doba zápasů o první a třetí místo  2x 10 min hrubého času, poslední minuta třetiny čistý čas.. V případě remízy 5 samostatných  nájezdů, při nerozhodnutí dále  po jednom až do rozhodnutí.

·         Bodování: výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů. O  pořadí ve skupině rozhoduje počet bodů a dále při rovnosti kritéria v pořadí - vzájemné utkání, skóre, větší počet vstřelených branek, los.

·         Hraje se hokejbalovými míčky schválenými ČMSHb.

·         Hraje se dle pravidel ČMSHb.

·         Čekací doba není – zápas družstva, které nenastoupí v čase utkání bude kontumován.

·         Podmínky účasti družstva

o       hokejové, hokejbalové, případně pracovní rukavice pro každého hráče. Hráč bez rukavic nebude rozhodčím připuštěn ke hře.

o       odevzdání kompletně vyplněné soupisky mužstva s rodnými čísly hráčů (nutné pro sjednané úrazové pojištění hráčů během akce), potvrzené ředitelem školy, při prezentaci mužstva  pořadateli okresního kola (případně dalších kol) v den konání turnaje nejpozději 30 minut před začátkem prvního zápasu družstva

o       start hráče ze školy, která se turnaje neúčastní, v jiném týmu není povolen!!o       každý hráč musí mít na turnaji občanský průkaz, hráči mladší 15 let pak průkazku pojištěnce zdravotní pojišťovny, případně jiný doklad opatřený podobenkou (jízdní doklad apod.).o       brankář ve výstroji. Nutná je především brankařská maska, případně přilba s celoobličejovým krytem.o       účast pedagogického doprovodu

·         mužstva předloží pevnou a neměnnou soupisku (jméno a příjmení hráče, rodné číslo – bez něho nemůže být hráč pojištěn)  potvrzenou ředitelem školy nejpozději půl hodiny před svým prvním utkáním v turnaji! Minimální počet hráčů je 7+1 brankář. Na soupisce musí být uveden též  vedoucí mužstva starší 18-ti let.

·         Družstvo, které poruší základy slušného chování nebo se jeho hráči dopustí poškozování zařízení hřiště ( např. údery do střech střídačky hokejkou apod. ), bude vedením turnaje s okamžitou platností vyloučeno ze soutěže a jeho zápasy budou kontumovány. Za chování hráčů je plně odpovědný vedoucí družstva.

·         Družstva nastoupí k zápasu v jednotných dresech.

·         K dispozici budou 2 buňky pro všechna družstva pro převlečení. Za uložené věci  pořadatel neručí ani  nezodpovídá za případné ztráty  v areálu. ·         pořadatel nezajišťuje parkovací místa pro auta a autobusy zúčastněných týmů·         všichni zúčastnění startují na vlastní nebezpečí! Za zdravotní způsobilost jednotlivých hráčů odpovídá škola, která tým do soutěže vysílá. ·         v případě řádného a úplného uvedení hráče na soupisce mužstva, předané před zahájením turnaje jeho pořadateli, je tento hráč v případě svého zranění na turnaji pojištěn v rámci úrazové pojistky sjednané ČSTV pro ČMSHb u pojišťovny Kooperativa a.s.  

Vložil Burian


 
(c) Josef Rak 2007