100 let

Udělení ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského pro rok 2009

Nadace Jaroslava Heyrovského byla založena 10.9.1993. Hlavní náplní činnosti je účinně napomáhat vyhledávání nadaných středoškolských studentů, podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytváření tvůrčího klimatu, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí.

Každoročně je oceňováno okolo 12 studentů České republiky za úspěchy v olympiádách a středoškolské odborné činnosti. V letošním roce šlo o zvláště významnou událost, protože v prosinci před 50 lety převzal profesor Jaroslav Heyrovský první a zatím jedinou Nobelovu cenu udělenou Československu (resp. České republice) v přírodních vědách.

Mezi oceněnými, kteří se sešli 15. 12. 2009 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, byl také dnes již absolvent Gymnázia Pardubice, Dašická Jan Hubík a vedoucí jeho práce RNDr. Vladimír Vícha. Jan Hubík byl oceněn za svoji středoškolskou odbornou činnost s názvem Hromadné zpracování dat o kosmickém záření.

Mezi akademickými funkcionáři, kteří ceny předávali, byl také Dr. Michael Heyrovský, CSc, syn Jaroslava Heyrovského. Součástí akce byla prezentace o prof. Heyrovském vztahující se k jubileu udělení Nobelovy ceny.

V. Vícha
(c) Josef Rak 2007