100 let

Mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DELF již brzy na naší škole

Od roku 2009 se Gymnázium Pardubice stalo zkušebním centrem  zkoušek z francouzského jazyka DELF odpovídajících kategoriím A1, A2, B1 a B2 Společného evropského referenčního rámce jazyků (SERRJ). Zkoušky jsou na naší škole realizovány na základě dohody uzavřené mezi Gymnáziem Pardubice, Alliance Française de Pardubice a Francouzským velvyslanectvím v České republice. Možnost složit zkoušku je nabízena všem studentům základních a středních škol v regionu, tedy i studentům naší školy.

Jedná se o formu mezinárodní zkoušky DELF Scolaire („žákovský DELF“), jejíž témata odpovídají možnostem žáků. Zkoušky jsou v současné době uznávány nejen na mnoha univerzitách a vysokých školách, ale i v mnoha firmách ČR a 52 států Frankofonie.Společná část zkoušky na úroveň A1 a A2 se bude konat v pondělí  28. listopadu 2011 a na úroveň B1 a B2 v úterý 29. listopadu 2011 v budově Gymnázia Pardubice. Individuální části zkoušek 28. listopadu až 2. prosince 2011 tamtéž. Zkoušky DELF Scolaire jsou oproti zkouškám DELF výrazně finančně zvýhodněny pro studenty. Další informace naleznete na stránkách Francouzské aliance v Pardubicích - http://www.alliancefrancaise.cz/pardubice/-Zakovsky-DELF-.html 

 Uzávěrka přihlášek je 11. listopadu 2011 (nejpozději!!!). V případě jakéhokoli dotazu se obracejte na koordinátora zkoušky na naší škole - Mgr. Přemysla Machatého (machatyp@gmail.com).

(c) Josef Rak 2007