100 let

Zpráva o exkurzi: Itálie – Neapolský záliv 2007

Studenti se seznámili s historií Itálie a navštěvovaných objektů a geografickými zvláštnostmi navštívené lokality (sopečná činnost, národní park Cilento, ostrov Capri).

Exkurze byla zaměřena především na období starověku a okolnosti výbuchu Vesuvu r. 79. Studenti měli možnost si prohlédnout původní a současný kráter sopky Vesuv a na vlastní oči zhodnotit nebezpečí případné erupce, která je zřejmě čím dál pravděpodobnější, a taktéž sejít do aktivního kráteru Solfatara, kde si, podobně jako v případě Vesuvu, mohli nasbírat vzorky sopečných hornin. Zároveň podrobně prozkoumali města pohřbená výbuchem z r. 79 n. l. – Pompeje a Herkulaneum, kde si také mohli utvořit představu o životě starověkých Římanů. Velmi cennou se ukázala návštěva Paesta s nejdochovalejšími starořeckými chrámy dórského stylu na italské pevnině, kde si účastníci exkurze mohli na vlastní oči prohlédnout, jak se vyvíjela stavební technika těchto chrámů v letech 550 – 450 př. n. l., dále porovnat jednotlivé části antických měst mezi sebou – např. forum s forem v Pompejích či zdejší arénu s Koloseem a stadionem pro gladiátorské zápasy taktéž v Pompejích.V rámci celodenní exkurze byl navštíven Řím a jeho nejdůležitější pamětihodnosti (chrám sv. Petra, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Panthenon atd.) a také renesanční Florencie, kde byla mimo jiné navštívena galerie Uffizzi.Průběžně po celou dobu zájezdu si studenti doplňovali také další teoretické znalosti, např. krátkou procházkou typickým středomořským porostem na ostrově Capri – macchií, či seznamováním se s pro ně novými druhy rostlin a ovoce (např. granátová jablka, opuncie a pod.) Empirickými metodami byla také ověřena a potvrzena dlouhodobá měření, platící pro danou lokalitu, týkající se nočních a denních teplot vzduchu, dále teploty a salinity moře.Pro zpestření a uvolnění i tak pohodové atmosféry probíhala (při dostatku času a ve večerních hodinách) utkání v beachvolejbalu na břehu moře.Exkurze do Itálie – Neapolského zálivu rozhodně splnila svůj účel, program zájezdu – ověření v teoretické části výuky získaných znalostí v praxi - byl naplněn. Studenti projevili velký zájem o navštěvované lokality a své vědomosti zde také skutečně uplatnili.

29/9/07 Mgr. Dita Fajfrová a Mgr. Michal Holešínský

(c) Josef Rak 2007