100 let

Pomoc studentky pro Dětské centrum Veská

Obdržela jsem písemné poděkování ředitelky Dětského centra Veská studentce Karolíně Vyhnálkové za uspořádání akce Pohádkový pochod pro děti za doprovodu rodičů a věnování výtěžku 9200 Kč dětem na zimní ozdravný pobyt.

Chci tímto také Karolíně poděkovat a vyslovit uznání za její pomoc Dětskému centru. Jsme velice rádi, že naši studenti mají takovéto aktivity.

Ing. J. Svobodová

(c) Josef Rak 2007