100 let

Výtvarná a literární soutěž pro žáky

Krajská knihovna v Pardubicích vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž „Kde končí svět – Český rok“.

Literární i výtvarné soutěže se mohou účastnit děti do 16 let /kategorie 6-9,10-12,13-16/. Porota vybere 10 výtvarných a 10 literárních prací, které budou odměněny knihou. Vítězové postoupí do regionálního kola. Práce, které uspějí i v tomto výběru, pak budou otištěny v knize určené pro děti v Malém Tibetu. Vítězové literární soutěže regionálního kola získají titul „Rytíř krásného slova“, který jim bude slavnostně předán.

Témata lze zpracovat a rozvíjet dle vlastní fantazie, propojení literární a výtvarné části je vítáno.

Výtvarná část - téma: /nemusí být pouze kresba a malba, ale také keramika, práce s papírem, loutky …/

Podzim na strakaté kobyle jede

Co dělá Krteček na podzim /postavička Zdeňka Milera/

 Literární část - téma: próza i poezie v max. rozsahu 3 stran A4 /pokud na PC, tak Word - Times New Roman - 12/

Dopis kamarádovi do země sněhu a létajícího draka o tom, čím se bavím na podzim

Než spadne poslední list

 

Práci označte těmito údaji: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, škola, rok narození, souhlas zákonného zástupce s vystavením díla

 Termín odevzdání prací v krajské knihovně: 2.12.2011

Vyhlášení výsledků místního kola: 18.1.2012

Informace zde ve škole: A. Vlasáková - 211

Info v knihovně: Jitka Kyclová, Darina Novotná tel. 466 531 246     knihovna21@gmail.com
(c) Josef Rak 2007