100 let

Vyjádření k maturitnímu didaktickénu testu z matematiky vyšší úrovně (společná část) v roce 2012

Připojujeme se k diskuzi k zadání MZ2012 z matematiky - vyšší úroveň. Abychom mohli z našeho pohledu odpovědně posoudit vhodnost zadání, udělali jsme analýzu testů z roku 2011 a 2012 a její výsledky najdete zde.

Myslím si, že náš názor je korektní, připravený se vší vážností a pečlivě diskutovaný.
Studenti, naši i z ostatních škol, kteří si zvolili vyšší variantu, si zaslouží podporu.

Letošní rok přispěje k tomu, že si studenti již nebudou volit vyšší varianty maturitní zkoušky.
V loňském roce i v letošním roce jsme maturantům říkali, že je naše gymnázium připravuje na vyšší úroveň ve všech předmětech a že se nemusí bát.
V dalším školním roce již toto neudělám. Ti nejlepší studenti si nezaslouží, aby se báli o výsledek maturity.

Svoje znalosti mohou ukazovat při olympiádách a soutěžích a neriskovat známku na maturitním vysvědčení..


Ing. Jitka Svobodová
ředitelka školy

(c) Josef Rak 2007