100 let

Okresní kolo SOČ

Ve čtvrtek 10.4. se konalo okresní kolo středoškolské odborné činnosti. Naši studenti se zúčastnili se třemi pracemi a byli úspěšní.

Obor fyzika - 1. místo: Slabý, Šedivý, Bouchner - Detekce vysokoenergetického kosmického záření CZELTA (práce postupuje do krajského kola)

Obor chemie - 3. místo: Boháčová - Optické a elektrické vlastnosti tenké vrstvy Sb80Se20 pro netěkavé paměti (práce postupuje do krajského kola)

Obor historie - 2. místo: Růžková - Zapomenuté dějiny Kunětické hory aneb historie hradu před       příchodem husitů

Blahopřejeme a přejeme úspěch v krajském kole.

 

(c) Josef Rak 2007