100 let

Nabídka studia v zahraničí pro žáky prim - gymnázium v německé Pirně

*termín* *pro zasílání přihlášek žáků k celému šestiletému studiu od školního roku 2012/13 na dvojnárodnostním
dvojjazyčném Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, a to do 28. února 2012*.

Přihlásit se mohou žáci *šestého ročníku základní školy* nebo žáci *prim osmiletých gymnázií*.

Na základě pověření MŠMT výběr žáků organizačně zajišťuje Gymnázium v  Děčíně*, ve kterém proběhne **výběr ve dnech 14. – 15. března 2012*:

Gymnázium Děčín*
*Komenského nám. 4*
*405 02 Děčín**
*(tel./fax: 412 519 811, e-mail: info@gymnaziumdc.cz
<mailto:info@gymnaziumdc.cz>)**

*PODROBNÉ INFORMACE**o studiu a výběrovém řízení a také další kontakty najdete na našich webových stránkách:*

*http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=4514*

/Akademická informační agentura/

Dům zahraničních služeb

Na Poříčí 1035/4 *I*110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 507 *I*aia@dzs.cz <mailto:jmeno@dzs.cz>

www.dzs.cz <http://www.dzs.cz/>*I*www.zahranici-stipendium.cz
(c) Josef Rak 2007