100 let

Přijímací zkoušky nanečisto

Ve druhé polovině měsíce února budeme rozesílat na mailové adresy uvedené v přihláškách podrobnější informace o organizaci a průběhu Přijímacích zkoušek nanečisto.
Prosíme rodiče, kteří uhradili poplatek, ale nezaslali přihlášku, aby tak učinili dodatečně na mailovou adresu info@gypce.cz .

(c) Josef Rak 2007