100 let

Krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce

Ve čtvrtek 24. března 2011 proběhlo na naší škole krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce.

Soutěže se zúčastnili studenti gymnázií, obchodních akademií a středních škol všech typů z celého kraje. Soutěžící museli prokázat své znalosti francouzského jazyka v tradičních disciplínách. Nejprve je čekal poslech, poté museli popsat či odvyprávět vymyšlený příběh na základě obrázku a na závěr se vžít do role při hraní určité situace (kategorie A) či zaujmout stanovisko k danému problému (kategorie B). Oba úkoly si soutěžící losovali a poté měli čas na přípravu. Komise jim při obou úkolech kladla doplňující otázky.

V porotě seděli vyučující francouzského jazyka z Univerzity Pardubice, středních škol Pardubického kraje a rodilí mluvčí z Alliance Française de Pardubice. Veškeré podklady k soutěži byly dodány organizátorem národního kola, aby byla zaručena rovnost podmínek ve všech krajích. Do soutěže byli vysláni vítězové školních kol, tedy ti nejlepší studenti francouzštiny.

Po zpracování všech podkladů se komise usnesly, že vítězi letošního kola jsou:

A1          Eliška Schejbalová

A2          Leonie Warlo

B1           Štěpán Jirásko

B2           Lucie Honzíčková

Studenti získali věcné ceny – knihy, slovníky, CD, školní diáře a diplomy. Všichni měli vyhrazenu místnost, ve které si mohli odpočinout a připravovat se na svou účast v soutěži. Pro soutěžící bylo rovněž zajištěno malé občerstvení a oběd ve školní jídelně.

Alliance Française de Pardubice letos věnovala vítězům středoškolských kategorií B1 a B2 zvláštní cenu – poukaz na 5 hodin individuálního kurzu zdarma. Velice děkujeme paní ředitelce Corinne Veisy.

Všem vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži.

Jejich výkony byly velice vyrovnané a my jim gratulujeme k dosažené úrovni znalostí francouzského jazyka.

Mgr. Přemysl Machatý

(c) Josef Rak 2007