Pilotní projekt - Počítač v matematice

Projekt "Počítač v matematice" je určen pro studenty druhého a třetího ročníku. Jedná se o využití programu Maple ve výuce matematiky.

Druhý ročník:
září, říjen - výuka základů programu Maple
Zbytek školního roku: výuka Matematiky v počítačové učebně s programem Maple (funkce a jejich grafy)
Úkoly pro studenty 2. ročníku - 3 x procvičení grafů funkcí Maple


Třetí ročník: výuka Matematiky v počítačové učebně s programem Maple (analytická geometrie)
Manuál programu Maple pro studenty - Maple
Manuál programu Maple pro studenty - PDF
Manuál programu Maple pro studenty - HTML

Uvedené materiály nelze bez souhlasu autora šířit, upravovat ani publikovat. Lze je zdarma využít na výuku matematiky a informatiky
(c) Josef Rak 2007