Projekt - Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání - O projektu

Projekt řeší kritický nedostatek kurzu dalšího vzdělávání pro učitele přírodovědných a technických předmětů, zejména kurzů, které zdůrazňují vzájemnou propojenost těchto oborů a promítají ji do oblasti života jedince i společnosti v širších souvislostech (ochrana životního prostředí, idea udržitelného rozvoje).
Projekt předpokládá proškolení 300 učitelů přírodovědných předmětů z celé České republiky ve třech etapách. V první etapě vzniknou na vybraných školách střediska s proškolenými lektory, která dostanou k dispozici akreditované kurzy (DVPP MŠMT), a která budou ve druhé a třetí etapě projektu působit jako školící centra pro region.
Pět kombinovaných, vzájemně propojených kurzů (biologie, geografie, fyzika, chemie a technické předměty) bude posíleno o některé environmentální aspekty a nové metody smysluplné práce s informacemi a informačními technologiemi.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Realizátorem projektu je Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta.

Odborný a realizační garant: Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.

Doba realizace 12. ledna 2007 až 31. července 2008

Naše gymnázium bylo vybráno do projektu jako školící středisko. Z naší školy jsou zapojeni 4 pracovníci, kteří ve dnech 15. a 16.6. obhajovali na semináři na Malé Skále závěrečný projekt s názvem Laser ve fyzice, chemii, zeměpisu a ICT, propojující tyto předměty.


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007