Matematická olympiáda Pardubického kraje - Aktuality

Výsledky krajského kola MO-P

Opět z Prahy nám přišla výsledková listina krajského kola kategorie P. Toho se účastnili 3 studenti a všichni se stali úspěšnými řešiteli: Vašek Vojtěch z Gymnázia Hlinsko, Skalický Marek z Gymnázia v Ústí nad Orlicí. Vítězem se stal  Sejkora Vojtěch ze SPŠE Pardubice, který zároveň postupuje za náš kraj do celostátního kola.

 

Výsledky krajského kola MO-A

Dne 14.2.2012 přišly z Prahy překontrolované úlohy a je tedy možné již uveřejnit ofociální výsledkové listiny. Do celostátního kola postupují 2 studenti: Kubelka Tomáš z Gymnázia Žamberk a Švarc Radovan z Gymnázia v České Třebové.

Rozesílání pozvánek na MO-A, MO-P

Dne 3.1.2012 byly rozeslány mailem pozvánky pro studenty, kteří se úspěšně dostali přes školní kolo kategorie A, či domácí kolo kategorie P.

Dne 17.1.2012 se od 9 hodin na našem gymnáziu koná krajské kolo MO-A, kterého se účastní 15 studentů Pardubického kraje. Z naší školy nás zastoupí Malíř jiří, Zpěváček Marek a Výlet Jakub.

Dne 24.1.2012 se od 9 hodin na našem gymnáziu koná krajské kolo MO-P, kterého se účastní 3 studenti z Pardubického kraje a 1 student z kraje HKrálovehradeckého. Naši studenti se neúčastní.

Dne 26.1.2012 se na školách bude konat školní kolo kategorie B a C.

 

Se již úspěšně rozběhl. Máme za sebou školní kola kategorie A.

61. ročník MO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soustředění MO

V červnu se koná celostátní soustředění úspěšných řešitelů MO. V letošním kole se účastní 2 studentky: Jarkovská Kateřina z Gymnázia v Jevíčku a Kohoutová Kristýna z Gymnázia Žamberk.  

 

Výsledky krajského kola 60. ročníku MO-Z9

Dne 23.3.2011 se na ZŠ J. Ressla v Pardubicích konalo krajské kolo MO. Z naší školy se zúčastnili 2 studenti. Celkem se účastnilo 17 studentů.  Naši studernti se velmi dobře umístili. Na 4.-6. místě se umístil Trusina Filip ze 4. B, na 7. místě Hrabánková Markéta ze 4. A. Oběma studentům blahopřejeme.

 

Výsledky krajského kola 60. ročníku MO-P

Krajského kola Matematické olympiády obor programování se v krajském kole zúčastnili 3 studenti. Právě z Prahy přišly výsledkové listiny. Na 1. místě se umístil Dušek Dominik z Gymnázia Lanškroun, na 2. místě je Dvořák Martin ze SPŠE Pardubice a na 3. místě Marek Jiří taktéž z Gymnázia Lanškroun. Studentům blahopřejeme. Do celostátního kola postupuje jediný úspěšný řešitel Dušek Dominik.

 

Výsledky školního kola MO-A

Školního kola MO-A se zúčastnilo 39 studentů z Pardubického kraje. Do krajského postoupilo 21 úspěšných studentů, kteří se pokusí zdolat krajské kolo, které se koná 18.1.2011 od 9 hod na GyPce. Pozvánky budou rozesílány na školy mailem.

 

Výsledky domácího kola MO-P

Domácího kola se zúčastnilo 6 studentů. Do krajského kola postoupili 3 studenti, z Gy Lanškroun Dušek dominik a Marek Jiří, ze SPŠE Pce Martin Dvořák. Krajské kolo se koná 11.1.2011 od 9. hod na GyPce.

 

Začíná 60. ročník Matematické olympiády

Na oficiálních stránkách Matematické olympiády jsou již k dispozici úlohy domácího kola MO.Referentům MO jsou postupně zasílány řešení této části.

 

 

Krajské kolo - kategorie B, C

Již jsou hotové výsledkové listiny, které byly zaslány na jednotlivé školy. Během měsíce května a června budou rozesílány odměny úspěšným studentům.

Naši školu úspěšně reprezentovali: Havlasová Nikola z 5. A, která obsadila 2.-3. místo v kategorii C, Laštovička Martin z 6. B, který se umístil na 3.-4. místě v kategorii B a v téže kategorii byla úspěšná i Vrbacká Johana z 2. J.

Všem studentům blahopřejeme.

 

 Krajské kolo - kategorie P

Z Prahy přišly tento týden výsledky programovací větve olympiády. V našem kraji se účastnili 4 studenti. Na 1. místě je Vondrák David ze 7. A, na 2.-3. místě Tichý Jan ze 4.H a Holý Ondřej z Gymnázia Chrudim. Všichni tito studenti postupují do celostátního kola, které se koná za měsíc v Plzni.

 

Krajské kolo - kategorie A

Z Prahy přišly již výsledky  z krajského kola. Na 1. místě a bohužel jediný student, který byl úspěšný, se umístil Koblížek Miroslav z Gymnázia Žamberk. Náš student Beran Filip ze 7.B se umístil sice na 2. místě, ale není již úspěšným řešitelem, proto nepostupuje do celostátního kola. 

 

Školní kolo - kategorie B, C 

Dne 22.1.2009 proběhlo školní kolo Matematické olympiády kategorie B, C.

Zúčastnilo se 5 studentů z druhého ročníku vyššího gymnázia a 6 studentů z ročníků prvních. Do krajského kola, které se koná 7.4.2009 na naší škole, postupuje osm studentů. V kategorii C byli úspěšní: Havlasová Nikola (5.A), Došel Jan (5.B), Zpěváček Marek (1.H) a Vopalecká Viola (5.B). V kategorii B postupují: Novotný Jan (6.B), Kouba Petr (6.A), Vrbacká Johana (2.J) a Laštovička Martin (6.B).   

Nový ročník - 58. ročník Matematické olympiády začíná......

Tento týden byly rozeslány do gymnázií Pardubického kraje komentáře Matematické olympiády kategorií A, B, C, P. Studenti si mohou zadání úloh domácího kola stáhnout z oficiálních stránek MO. 

Výsledky krajského kola matematické olympiády kategorie B, C

Dne 1.4.2008 se konalo na našem gymnáziu krajské kolo Matematické olympiády kategorie B - druhé ročníky SŠ, a kategorie C - první ročníky SŠ. V kategorii B se stal vitězem David Vondrák z našeho gymnázia, druhý byl Jan Krys z gymnázia v Chrudimi, třetí Jakub Stodola z gymnázia v Poličce. V kategorii C zvítězil Martin Laštovička opět z našeho gymnázia, druhý byl Filip Lux z gymnázia v Žamberku, na třetím místě se umístili: Zuzana Jedličková - gymnázium Lanškroun, Miroslav Koblížek - gymnázium Žamberk, Jakub Lněnička - naše gymnázium.


Výsledky krajského kola matematické olympiády kategorie A

Z Prahy již došly revidované bodování úspěšných studentů. Proto mohla být vytvořena konečná výsledková listina. Do ústředního kola postupují: Kalibán František z Gymnázia Litomyšl a Bartoš Adam z Gymnázia Hlinsko. Výsledková listina již také umístěna na těchto stránkách.

 

Výsledky krajského kola matematické olympiády kategorie P

Z Prahy již došly opravené práce studentů. Do ústředního kola postupuje David Vondrák z 6.A z našeho gymnázia. Výsledková listina již umístěna na těchto stránkách.

 

Krajské kolo matematické olympiády kategorie P

15.1.2008 se na gymnáziu Pardubice uskutečnilo krajské kolo matematické olympiády kategorie P – programování. Do tohoto kola postoupilo 5 soutěžících z Pardubického kraje – 4 z našeho gymnázia, jeden student z gymnázia Holice. Soutěžící řešili 4 úlohy během 4 hodin. Výsledné práce jsou zasílány k ohodnocení na MFF UK. O výsledcích budeme informovat, až nám opravené práce budou zaslány zpět.

Krajské kolo matematické olympiády kategorie A

22. 1. 2008 se na gymnáziu Pardubice uskutečnilo krajské kolo matematické olympiády kategorie A pro studenty 3. a 4. ročníků středního stupně. Do tohoto kola postoupilo 25 soutěžících z 10 škol Pardubického kraje – 3 z našeho gymnázia. Soutěžící řešili 4 úlohy během 4 hodin. Výsledné práce po obodování jsou zasílány ke kontrole na ústřední komisi MO . O výsledcích budeme informovat, až nám opravené práce budou zaslány zpět.

 

Dne 5.12.2007 se konala školní kola MO kategorie A.

Na konci měsíce října byly rozeslány na všechna gymnázia v Pardubickém kraji komentáře k letošní matematické olympiádě v kategoriích Z5-Z9 a A, B, C. Má-li některá střední škola zájem taktéž o zaslání těchto materiálů, nechť se napíše na školní mail své požadavky.

Na konci října byly rozeslány komentáře kategoríí Z5-Z9 na DDM v příslušných okresech, které se starají o další distribuci na ZŠ.


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007