Kabinet Matematiky - Olympiáda

kontakty

garanti jednotlivých kategoríí:

Z6 - Mgr. Tučková Marcela

Z7 - Mgr. Herudková Jana

Z8 - Mgr.Blehová Lenka

Z9 - Mgr.Čermáková Renata

C -PaedDr. Eliášová Ivana

B - PaedDr. Eliášová Ivana, Mgr. Křišťanová Soňa

A - Mgr. Křišťanová Soňa

Zadání jednotlivých kategorií a termínová listina je na adrese Matematické olympiády: http://www.math.muni.cz/~rvmo/

V brzké době bude vedle posluchárny fyziky nástěnka matematiky, kde budou další informace.


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007