Kabinet Informatiky - Učebny

Výuka informatiky probíhá ve dvou moderních učebnách. V obou je 16 žákovský počítačů (Intel Pentium4 - 512 MB RAM), jeden učitelský a dataprojektor s velkou svítivostí. Pro ostatní předměty je k dispozici málá učebna s 8 žákovskými PC a jedním učitelským. Všechny učebna jsou připojeny do školní sítě. Školní síť je připojena k internetu rychlostí 40Mb/s.

Zde jsou ukázky z horní učebny


Zde jsou ukázky dolní učebny


Zde je ukázka malé učebny

 

 


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007