Kabinet Informatiky - Maturitní otázky

 1. Struktura programu, Zařízení v sítích (1., 2., 3. vrstva OSI)
 2. Procedury, funkce, Šířka pásma (analogová, digitální), propustnost sítí
  funkce na obsah trojúhelníka sss
 3. Unity, UTP kabely
 4. Větvení programu (if, case), Kontrolní příkazy (ping, traceroute)
  Diskuze rovnice kvadratické
 5. Typy proměnných, typ záznam (record), Aplikační vrstva – služby
 6. Práce s textovým souborem, Schéma PC
  Načtení matice
 7. Cyklus for, OSI model
  součet sudých čísel
 8. Cykly repeat a while, TCP/IP model
  hádání čísla
 9. Grafický režim, Topologie – fyzická, logická
  kolečka vedle sebe
 10. Typ string, práce s textem, IP Adresa, Mac adresa
  záměna yi
 11. Funkce ord, chr – kódování textu, Dvojková soustava
  Počet velkých písmen v textu
 12. Jednorozměrné pole, Hexadecimální soustava
 13. Dvojrozměrné pole, Rozdělení sítí – Lan, Man, Wan
 14. Třídící algoritmus Bublesort, Jednotky
 15. Násobení matic, Operační systém
 16. Dymanické proměnné, Komponenty počítačů
  vysvětení programu rodokmen
 17. Spojový seznam, Periferní zařízení
  vytvoření 1,2,3,4,…“pole“
 18. Rekurze – nahrazení rekurze, Viry
  Fibbonacci posl
 19. Typ fronta, Antivirové programy
 20. Typ zásobník, Bezdrátová komunikace
 21. Graf, jeho reprezentace, Bezpečnost v sítích
 22. Kostra grafu, Internet
 23. Nejkratší cesta v grafu, Typy pamětí
 24. Souvislost grafu, Přenosová média
 25. Předávání parametrem / odkazem, Mapa sítě, podsítě
  Udělejte z funkce proceduru – úprava programu

Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007