Kabinet Fyziky - Semináře, školení

Beseda s Jamesem Sheltonem Vossem

Beseda proběhla 7.10.2009 a velice se vydařila. Věděli jsme, že jde o velmi významného astronauta, který byl pětkrát ve vesmíru, strávil 23 hodin ve volném kosmickém prostoru a pobýval 167 dní na mezinárodní kosmické stanici ISS a  celkem tak strávil v kosmu 202 dní. Během besedy s ním se ale studenti přesvědčili, že jde také o skromného, srdečného a vtipného člověka, který je zároveň výborným vypravěčem a učitelem.

Na úvod promítl vlastní videozáznam z pobytu na ISS, kde nás všechny pobavil záběry ze stavu beztíže, které těžko shlédnete jinde. Celý záznam provázel poutavým výkladem a poté neúnavně  odpovídal na velké množství dotazů. Celá komunikace probíhala pouze v angličtině a potěšitelné bylo, že s tím studenti neměli problémy. 

Na závěr besedy se konala autogramiáda a panu Vossovi jsme předali dárek – hokejový dres s nápisem Hašek a vlastnoručním podpisem našeho absolventa, jenž u nás maturoval v roce 1984.

Poté si ještě astronaut poslechl o projektu CZELTA – detekce kosmického záření. Vylezl s námi na střechu, aby si prohlédl detektory částic.

Chceme tímto poděkovat České kosmické kanceláři, jmenovitě panu Milanu Halouskovi, za to, že nám zprostředkoval setkání s tak skvělým člověkem.

 

Seminář k projektu CZELTA
Seminář se uskutečnil ve středu 29.4.2009 na naší škole za účasti pracovníků ÚTEF ČVUT, Slezské univerzity v Opavě, studentů Průmyslové školy v Kladně, SPŠE Pardubice a našeho gymnázia. Během semináře prezentovali práci na projektu z školy J. Hubík,  L. Fajt a Dr. V. Vícha, studenti z Kladna J. Šoustek a J. Hanzlík, za ÚTEF Ing. P. Přidal a J. Čermák, za SU Opava F. Blaschke.
Součástí semináře byla také prohlídka detektorů na střeše škola a osciloskopické měření na stanici.

 

Experimenty s počítačem i bez
Ve dnech 17. - 18.4.2009 se na naší škole uskutečnil již 16. ročník tohoto semináře pro učitele fyziky .

Náplní semináře byly především počítačové experimenty se soupravou ISES, tentokrát již s verzí pro XP, kterou máme v letošním roce novou. Lektory byli RNDr. V. Vícha (G Pardubice) a Doc. RNDr. F. Lustig, CSc (MFF UK).
Experimenty bez počítačů předvedl Mgr. Polák (G Náchod).

 

Seminář k projektu CZELTA
Ve středu 4. 3. 2009 se uskutečnil pracovní seminář k projektu CZELTA (detekce kosmického záření) na našem gymnáziu. Na semináři zazněly prezentace účastníků ze Slezské univerzity, MFF UK, ÚTEF ČVUT a také studentů našeho gymnázia. V bohaté diskusi nad naměřenými výsledky se účastníci opět více přiblížili k pochopení fungování měřicí stanice.

Od starověkých astronomů k počítačovým experimentům III
Ve středu 25.3.2009 proběhl na naší škole seminář pro učitele fyziky, který pořádal NIDV, lektorem byl V. Vícha. Z Východních Čech přijelo 12 učitelů základních a středních škol, kteří si poslechli o starověkých astronomech, shlédli applety vhodné k výuce fyziky, shlédli řadu experimentů především z magnetismu a mohli si také vyzkoušet měření na počítačích systémem ISES. Součástí programu byla i informace o projektu CZELTA a o zpracování dat kosmického záření, které poprvé prováděli terciáni v projektovém týdnu v květnu 2008.V příštím roce se podle zájmu uskuteční seminář označený IV a experimenty budou z oblasti střídavých proudů a optiky.

Seminář "Nad pampou sa blýska"
V pondělí 5.5.2008 jsme na naší škole uvítali vzácnou návštěvu RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd, předseda České učené společnosti a velký popularizátor astronomie (cena Kalinga UNESCO) přednesl přednášku o kosmickém záření a mezinárodním projektu Auger, kterého se ČR a Dr. Grygar osobně účastní.

Součástí přednášky byla také prezentace studentů 8.A Šedivého, Slabého a Bouchnera o měření kosmického záření na našem gymnáziu v rámci projektu Czelta.
Dr. Grygar na závěr odpovídal na dotazy a seznámil se s naší měřicí stanicí a s detektory přímo na střeše školy.
Jeho poznámky k našim zpracováním výsledků jsou pro nás cenné.

 

Seminář k projektu CZELTA
V úterý 29. 4. 2008 se na naší škole konal další ze seminářů věnováných detekci kosmického záření v projektu CZELTA.
Na seminář přijeli pracovníci ČVUT, jaderný fyzik ústavu v Řeži, učitelé a jejich studenti několika středních škol zapojených do projektu (Kladno, Brno, Pardubice, Polička), ale měli jsme zde i hosty ze Slovenska (vysoká škola v Žilině a gymnázium v Sučanech). Celkově měl seminář přes 50 účastníků.

Během 4,5hodinového programu vyslechli účastníci přednášku Dr. Wagnera: Cesta k Marsu a kosmické záření, Ing. Smolka: Stav projektu a správa dat, Ing. Přidala: Měření na stanici a montáž, Nyklíčeka: Projekt Auger.

Velmi podstatným vystoupením byla prezentace našich studentů Slabého, Šedivého a Bouchnera, kteří představili výsledky svojí roční práce v projektu CZELTA. 

Účastníci semináře se také podívali na detektory na střeše školy.

 

Seminář pro učitele: EXPERIMENTY s počítačem i bez (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Dvoudenní semináře pro učitele základních a středních škol pořádané ve spolupráci s doc. Lustigem z MFF UK. Semináře jsou zaměřeny především na praktické práce s měřícím systémem ISES. Lektorem je RNDr. Vladimír Vícha.

ICT ve výuce fyziky - kurz typu P (2005/06, 2006/07)
Tříměsíční kurz pořádaný školícím střediskem SPŠE v Pardubicích pro učitele základních a středních škol pod vedením vyškoleného lektora RNDr. V. Víchy. V prezenční části se učitelé seznamují s měřením a analýzou zvuku (Winscope), videoanalýzou natočených experimentů (AviStep), zpracováním dat v Excelu, měřením systémem ISES, aplety.
Součástí kurzu je on-line část, kde účastníci studují prostřednictvím internetu a plní určité úkoly. Na závěr každý obhajuje závěrečnou práci a získává certifikát o absolvování. 

Seminář k výuce fyziky: Od starověkých astronomů k počítačovým experimentům (2007, 2008)
Jednodenní seminář pro učitele základních a středních škol pořádaný NIDV, pracoviště Pardubice. Ve třech dvouhodinových blocích se účastníci seznamují s užití PowerPointu k fyzikálním prezentacím, s jednoduchými demonstračními experimenty a laboratorními pracemi, s měřeními prostřednictvím počítače, s analýzou videozáznamu. Lektorem je  RNDr. V. Vícha.


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007