Kabinet Fyziky - Aktuality

14.4. Dne 30.3.2011 se na ZŠ Resslova konalo okresní kolo FO pro kategorie E, F. Studenti našeho nižšího gymnázia zcela ovládli čelo kategorie E.

1. Jiří Etrych
2. Jan Jurica
3. Vojtěch Rychnovský
4. Vojtěch Novotný

Na stupních vítězů se na 2.-4. místě v kategorii F umístil Tomáš Deml, který bude 29.4. soutěžit ještě v krajském kole.

 

18.3.2011: Dne 17. a 18. března 2011 se ve výstavním centru IDEON Pardubice konal IV. ročník soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

V kategorii Středoškolák dosáhl Kouba Petr (8.A) s projektem Koincidence sekundárních spršek projektu CZELTA výborného výsledku. Postupuje do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET ve dnech 28.-29. dubna 2011, zúčastní se Letní školy mladých vědců v San Antoniu, Texas ve dnech 1.-10. července 2011.
 

18.3.2011: Přednáška Elementární částice
O současném stavu poznání elementárních částic a také o hledání Higgsova bosonu přednášela pro fyzikální seminář a 7.B  RNDr. Zdeňka Koupilová, PhD.

15.3.2011: Celostátní kolo fyzikální olympiády se letos konalo v Olomouci na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Na základě výsledků v krajských kolech bylo do celostátního kola pozváno 50 soutěžících. Mezi nimi byli dva z Gymnázia Pardubice, Dašická: Michal Karamazov a Petr Kouba.
Ve středu 2.3. 2011 řešili soutěžící v průběhu 5 hodin 4 náročné teoretické úlohy (Rotaci bifilárního závěsu, částici v el. poli, zobrazovací soustavu a klesání koule v kapalině), za které mohli získat celkem 40 bodů.
Ve čtvrtek 3.3. soutěžící pracovali 4 hodiny na praktické úloze (černá skříňka s rezistory), za kterou mohli získat maximálně 20 bodů.Kromě řešení úloh se mohli studenti zúčastnit také exkurzí do laboratoří optiky a do laboratoří nanotechnologie a také přednášek: Optické kvantové zpracování informace a Za poznáním s urychlovačem LHC.

Při pátečním zakončení bylo vyhlášeno 10 vítězů (absolutní vítěz Martin Bucháček dosáhl 58,5 bodů), kteří jsou pozváni na soustředění před Mezinárodní fyzikální olympiádou a také 32 úspěšných řešitelů, mezi nimiž byl i Petr Kouba (8.A, 34,25 b, 34. místo). Na 43. místě se umístil Michal Karamazov (7.A, 23,5 b). 
M. Karamazov má ještě možnost účasti v příštím školním roce.

 

Pátý ročník Fykosího fyziklání proběhl v pátek 11. února 2011 v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty UK na Karlově. Soutěže se účastnilo 31 týmů. Nejlepším gymnáziem se stalo gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí s 25 vyřešenými úlohami za celkem 107 bodů, druhé místo obsadilo gymnázium Jírovcova z Českých Budějovic (22 úloh, 96 bodů) a na třetím místě skončil tým z Gymnázia P. de Coubertina z Tábora (21 úloh, 95 bodů).

Naši školu reprezentoval pětičlenný tým ve složení Ondřej Krátký, Evžen Konstantinov, Víťa Losenický, Martin Laštovička a Honza Novotný.
Umístili se na solidním 14. místě se součtem 52 bodů..

 

Do celostátního kola FO, které se uskuteční 1.-4.3.2011, postoupili  Michal Karamazov z 1. místa a Petr Kouba ze 4. místa.

 

Skončilo základní kolo FO kategorie A. Do krajského kola, které se uskuteční 14.1.2011, postoupili: Michal Karamazov (57 b), Jan Novotný (49,5 b), Petr Kouba (47 b). 

 

Exkurze do Deutsches museum Mnichov 

Sraz:        17.12.2010  - 01:45 před budovou školy
Odjezd :   02:00
S sebou:     -  platný cestovní doklad
                    -  doklad o pojištění léčebných výloh  v zahraničí  (každý  účastník uzavře soukromě)
                    -  jídlo a pití na celý den
                    -  3 eura   (vstup do muzea)
                    -  kapesné dle uvážení
                    -  léky (pokud pravidelně užíváte)

Program:  - 9:00 – 15:00     - prohlídka Německého muzea

                  -15:00 – 18: 30   - (dle zájmu jednotlivých účastníků)  -návštěva adventního trhu v centru města 
                                            - prohlídka  Německého muzea                                                                          

Odjezd z Mnichova: 17.12.2010 - 19:00 ( při nepříznivém počasí i dříve)
Návrat:  18.12.2010 -  2:00 (dle dopravní situace)
Krajské kolo SOČ
Ve středu 12.5.2010 se konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Z naší školy do něj postoupil Lkáš Fajt a opět byl úspěšný. S prací Gama záblesky zvítězil v oboru fyzika a postoupil do celostátního kola, které se bude konat v červnu v Chrudimi.

 

Národní finále AMAVET
V akademii věd ČR proběhlo ve dnech 6.-7.5.2010 národní finále Vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže, na kterém jsme měli zastoupení s astronomickým projektem Lukáše Fajta.

Lukáš Fajt se umístil s projektem Gama záblesky na 3. místě a získal jako cenu pobyt na Americko-české škole mladých vědců v San Antoniu.
Fotografie

Seminář CZELTA
V pondělí 3.5.2010 se na naší škole konal seminář k projektu CZELTA - detekce kosmického záření. Kromě studentů naší školy se zúčastnili také studenti SPŠE Pardubice, naši absolventi studující na MFF UK a pracovníci ÚTEF ČVUT. Přítomen byl také pan Halousek z České kosmické agentury.

Studenti vyslechli referáty vztahující se k základním funkcím stanice CZELTA, ale i referáty speciální. Mezi referujícími byli i Jakub Čermák (absolvent 2007), Jan Hubík (absolvent 2009) a Lukáš Fajt (letošní maturant).

Součástí semináře byla také prohlídka detektorů na střeše školy.
Fotografie

 

Proběhla okresní a krajská kolo FO 2010
Také v tomto školním roce byli naši studenti úspěšní ve svých nejvyšších kolech FO.

kat. F okr. kolo: 1. Tomáš Deml 
kat. D kraj. kolo: 3. Václav Novotný, 9. Jiří Malíř, 10.-11. Radek Bartyzal
kat. C kraj. kolo: 4. Michal Karamazov
kat. B kraj. kolo: 2. Jan Novotný, 3. Petr Kouba

Projektový týden tercie
V týdnu 10.-14.5.2010 proběhl již potřetí pro tercieprojektový týden na téma technika. Postupovali jsme podle modelu, který se osvědčil v předchozích letech. Pouze z důvodu nepříznivého počasí jsme v pátek museli upustit od měření v terénu a vytvořili náhradní program - měření v budově školy.

Aplikace kosmického výzkumu
V úterý 20.4.2010 proběhly na škole dvě přednášky na téma Aplikace kosmického výzkumu. Přednášejícím byl pan Milan Halousek, člen České kosmické kanceláře. Studenty celkem 7 tříd seznámil s technickými objevy, které byly připraveny pro lety čkověka do vesmíru a nyní našly využití v běžném životě (suchý zip, teflon, satelitní snímkování, airbag,..). Nechyběla ani beseda na závěr přednášky. 

 

Ve dnech 16. a 17.4.2010 se na naší škole uskuteční již sedmým rokem seminář pro učitele fyziky středních a základních škol s názvem Experimenty s počítačem i bez.
Seminář věnovaný především počítačovému měřícímu systému ISES pořádáme ve spolupráci s Doc. RNDr. F. Lustigem, CSc. z MFF UK Praha.
Program měření s ISESem najdete zde.

Fotografie jsou zde.
V. Vícha 

 

Celostátní kolo fyzikální olympiády 2010 se letos konalo v Pelhřimově. Na základě výsledků v krajských kolech bylo do celostátního kola pozváno 48 soutěžících. Mezi nimi byli dva z Pardubického kraje: Tereza Jeřábková (PSŠ Letohrad) a Lukáš Fajt (G Pardubice, Dašická).

Ve středu 10.2. řešili soutěžící v průběhu 5 hodin 4 náročné teoretické úlohy (Zasouvání nádobky pod hladinu, Nabíjení akumulátoru, Světelná skvrna a Přistávání stíhačky), za které mohli získat celkem 40 bodů. Ve čtvrtek 11.2. soutěžící pracovali 4 hodiny na praktické úloze (Kmity vodorovné tyče), za kterou mohli získat maximálně 20 bodů.

Kromě řešení úloh se mohli studenti zúčastnit také exkurze nebo přednášek, kde nejzajímavější byla zřejmě přednáška Ing. Tichého z hvězdárny na Kleti na téma planetky.

Při pátečním zakončení bylo vyhlášeno 10 vítězů (absolutní vítěz Jáchym Sýkora dosáhl 58 bodů), kteří jsou pozváni na soustředění před Mezinárodní fyzikální olympiádou a také 26 úspěšných řešitelů, mezi nimiž byli i dva zástupci Pardubického kraje. Na 29.-30. místě byl Lukáš Fajt (26 b) a na 32. místě byla Tereza Jeřábková (25 b).

Fotografie jsou ve zprávách na hlavní stránce naší školy.

 

Krajské kolo FO kategorie A se proběhlo v pátek  15.1.2010 na G Dašická. Z naší školy se zúčastnilo 5 studentů, z nichž dva jsou úspěšnými řešiteli.
 2. Lukáš Fajt (17b), 3. Michal Bubeník (14,5b), Jan Novotný (10,5b), Martin Pozděna (7b), Jan Rule (5b). Úlohy byly letos obzvláště náročné a v krajském kole jsou jen 3 úspěšní řešitelé.
Na základě výsledků krajského kola budou někteří studenti pozváni do celostátního kola. Lukáš Fajt a Michal Bubeník mají dobré vyhlídky.
 

Udělení ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského pro rok 2009

Nadace Jaroslava Heyrovského byla založena 10.9.1993. Hlavní náplní činnosti je účinně napomáhat vyhledávání nadaných středoškolských studentů, podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytváření tvůrčího klimatu, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí.

Každoročně je oceňováno okolo 12 studentů České republiky za úspěchy v olympiádách a středoškolské odborné činnosti. V letošním roce šlo o zvláště významnou událost, protože v prosinci před 50 lety převzal profesor Jaroslav Heyrovský první a zatím jedinou Nobelovu cenu udělenou Československu (resp. České republice) v přírodních vědách.

Mezi oceněnými, kteří se sešli 15. 12. 2009 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, byl také dnes již absolvent Gymnázia Pardubice, Dašická Jan Hubík a vedoucí jeho práce RNDr. Vladimír Vícha. Jan Hubík byl oceněn za svoji středoškolskou odbornou činnost s názvem Hromadné zpracování dat o kosmickém záření.

Mezi akademickými funkcionáři, kteří ceny předávali, byl také Dr. Michael Heyrovský, CSc, syn Jaroslava Heyrovského. Součástí akce byla prezentace o prof. Heyrovském vztahující se k jubileu udělení Nobelovy ceny.


Ocenění studentů v Betlémské kapli

Ve středu 9.12.2009 se konalo v Praze v Betlémské kapli setkání úspěšných studentů s ministryní školství.

Z naší školy dostali pozvání Klára Scholleová, Jan Hubík a Lukáš Fajt.

 

 

Výstava Hry a klamy

V listopadu a prosinci 2009 je možné v galerii Sýpka shlédnout putovní výstavu IQ parku Hry a klamy. Řada vyučujících fyziky tuto možnost využila a v době cvičení výstavu navštívila nebo ještě navštíví. Studenti si mohou vyzkoušet řadu experimentů a také řešit problémové úlohy, které jsme jim připravili v pracovních listech.

 

Beseda s Jamesem Sheltonem Vossem se velice vydařila.

věděli jsme, že jde o velmi významného astronauta, který byl pětkrát ve vesmíru, strávil 23 hodin ve volném kosmickém prostoru a pobýval 167 dní na mezinárodní kosmické stanici ISS. Celkem strávil v kosmu 202 dní.

Během besedy s ním se ale studenti přesvědčili, že jde také o skromného, srdečného a vtipného člověka, který je zároveň výborným vypravěčem a učitelem.

Na úvod promítl vlastní videozáznam z pobytu na ISS, kde nás všechny pobavil záběry ze stavu beztíže, které těžko shlédnete jinde. Celý záznam provázel poutavým výkladem a poté neúnavně  odpovídal na velké množství dotazů. Celá komunikace probíhala pouze v angličtině a potěšitelné bylo, že s tím studenti neměli problémy. 

Na závěr besedy se konala autogramiáda a panu Vossovi jsme předali dárek – hokejový dres s nápisem Hašek a vlastnoručním podpisem našeho absolventa, jenž u nás maturoval v roce 1984.

Poté si ještě astronaut poslechl o projektu CZELTA – detekce kosmického záření. Vylezl s námi na střechu, aby si prohlédl detektory částic.

Chceme tímto poděkovat České kosmické kanceláři, jmenovitě panu Milanu Halouskovi, za to, že nám zprostředkoval setkání s tak skvělým člověkem.

 

 

Ve středu 7.10.2009 navštíví naši školu astronaut NASA  James Shelton VOSS. Prohlédne si školu, bude besedovat se studenty a seznámíme ho také s měřením kosmického záření v projektu CZELTA.
Semináře se zúčastní studenti fyzikálních seminářů, úspěšní řešitelé FO a studenti spolupracující s hvězdárnou.

Ve dnech 17. - 19.9.2009 se konala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové konference k 50. výročí fyzikální olympiády. V referátu prof. Vybírala zaznělo, že nejvíce účastí na Mezinárodní fyzikální olympiádě (6) má Gymnázium Pardubice, Dašická. Není to však první místo v počtu medailí.
Mezi přednesenými referáty zazněl také referát: Několik zkušeností s FO na Gymnáziu Pardubice, Dašická,  který přednesl RNDr. V. Vícha.

Ve středu 17.6.2009 se konala v Praze na Fakultě strojní ČVUT přehlídka středoškolských projektů Stretech 2009. Studenti mohli prezentovat svoje práce formou posterů a zároveň se zajímat o práce studentů jiných středních škol.

Mezi více než stovkou vystavovatelů z celé ČR byli také naši dva studenti Honza Hubík a Lukáš Fajt se svým projektem "Hromadné zpracování dat o kosmickém záření".

Pořadatelé z ČVUT vytvořili pro celou akci velmi dobré podmínky a studenti si mohli prohlédnout i formuli vyvíjenou na ČVUT.

 

Vítězové krajských přehlídek SOČ se sjeli 12. – 14. 6. ve Dvoře Králové, aby se utkali v celostátním kole v 18 vědních oborech.
Z naší školy se zúčastnil  Jan Hubík v oboru informatika s projektem Hromadné zpracování dat o kosmickém záření  
Obsadil 4. místo a získal:
Cenu ředitele ústavu informatiky Akademie věd ČR
Cenu nadace Jaroslava Heyrovského    

                                                                                                                                                                                                 

Ve středu 29.4.2009 se koná na naší škole seminář k projektu Czelta. Začátek je v 11 h v multimediální učebně.
Upravená verze programu je zde. 

 

Ve dnech 9. a 10.4.2009 proběhla v Praze v Akademii věd národní přehlídka, do níž postoupily také dva fyzikální projekty z naší školy. Program je zde.

V konkurenci 34 projektů z celé ČR se na 10. místě umístili
J. Hubík (8.B) a L. Fajt (3.J): CZELTA na Gymnáziu Pardubice Dašická - hromadné zpracování dat
Obdrželi cenu České kosmické kanceláře

Čestné uznání získal
P. Kouba (6.A): Elektromagnetická puška

 

Třetí ročník semináře pro učitele základních a středních škol s názvem Od starověkých astronomů k počítačovým experimentům III proběhl 25.3.2009 a hlavním tématem pro experimenty byl magnetismus. 

Seminář k projektu CZELTA - Pardubice
Ve středu 4. 3. 2009 se uskutečnil pracovní seminář k projektu CZELTA (detekce kosmického záření) na našem gymnáziu. Na semináři zazněly prezentace účastníků ze Slezské univerzity, MFF UK, ÚTEF ČVUT a také studentů našeho gymnázia. V bohaté diskusi nad naměřenými výsledky se účastníci opět více přiblížili k pochopení fungování měřicí stanice.

Původně byl seminář míněn i pro studenty z dalších škol zapojených do projektu, ale řada z nich se z důvodu nemoci omluvila, a tak jsme se rozhodli uskutečnit pro ně ještě jeden seminář v termínu, který bude zveřejněn později.

Lukáš Fajt obsadil v celostátním kole 44. místo. Děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že získané zkušenosti zúročí v příštím ročníku FO. 

Celostátní kolo FO kategorie A
Ve čtvrtek 26.2.2009 začíná v Praze celostátní kolo FO kategorie A. Z naší školy do něj postoupil Lukáš Fajt z 3.J. Přejeme mu hodně úspěchů.

Seminář k projektu CZELTA - Praha
V pátek 13.2.2009  se konal v Praze na ÚTEF seminář k měření kosmického záření s mezinárodní účastí. Svoji práci na projektu velmi zdařile prezentoval v anglickém jazyce student 8.B Jan Hubík. Byla zahájena jednání o společném česko-anglickém projektu detekce kosmického záření, na kterém by se podíleli studenti z našeho gymnázia, SPŠ v Kladně a  angličtí studenti z Kentu. Cenné pro nás byly odborné konzultace a měření na pražské stanici Czelta.

Schůzka k projektu CZELTA
Ve středu 26.11.2008 se konala pracovní schůzka, na kterou přijeli pracovníci ÚTEF z Prahy, náš bývaly student Jakub Čermák a zúčastnili se také studenti gymnázia, kteří letos pracují na měření kosmického záření - Honza Hubík, Viktor Šmídl, Lukáš Fajt a Honza Tichý.
Celé setkání bylo vlastně oboustrannou konzultací a ukázkou průběžných výsledků, na nichž obě strany pracují. Zazněla řada myšlenek, které zapracujeme do našich aktivit.

Krajské kolo FO
Krajské kolo  pro kategorie BCD se konalo na nší škole 17.4.2008 a mezi účastníky jsme měli několik úspěšných řešitelů:

V kategorii C zvítězil Martin Pozděna z 2.F
V kategorii D byl druhý Petr Kouba (5.A)  a třetí Jan Novotný (5.B), mezi úspěšnými řešiteli byli ještě Jakub Jílek (5.B), Michal Bartyzal (5.B) a Jiří Stratil (5.A).

V okresním kole v kategorii E se na 2. místě umístil Jiří Malíř (3.A)

Seminář CZELTA
V úterý 29. 4. 2008 se na naší škole konal další ze seminářů věnováných detekci kosmického záření v projektu CZELTA.
Na seminář přijeli pracovníci ČVUT, jaderný fyzik ústavu v Řeži, učitelé a jejich studenti několika středních škol zapojených do projektu (Kladno, Brno, Pardubice, Polička), ale měli jsme zde i hosty ze Slovenska (vysoká škola v Žilině a gymnázium v Sučanech). Celkově měl seminář přes 50 účastníků.

Během 4,5hodinového programu vyslechli účastníci přednášku Dr. Wagnera: Cesta k Marsu a kosmické záření, Ing. Smolka: Stav projektu a správa dat, Ing. Přidala: Měření na stanici a montáž, Nyklíčeka: Projekt Auger.

Velmi podstatným vystoupením byla prezentace našich studentů Slabého, Šedivého a Bouchnera, kteří představili výsledky svojí roční práce v projektu CZELTA. 

Účastníci semináře se také podívali na detektory na střeše školy.

Program si můžete stáhnout zde.

 

Od starověkých astronomů k počítačovým experimentům II.
Ve středu 23.4.2008 se na naší škole uskutečnil seminář určený pro učitele středních a základních škol s názvem Od starověkých astronomů k počítačovým experimentům.

Seminář pořádal Národní institut pro další vzdělávání, lektorem byl RNDr. V. Vícha.

Ve třech blocích se přítomní učitelé nejprve seznámili s myšlenkami antických astronomů, matematikou mayů a pohledem do nitra hmoty prostřednicvím obrázků z elektronového mikroskopu a také měřením kosmického záření na našem gymnáziu.
Druhý blok byl věnován experimentům, především o teple a elektřině.
Ve třetím bloku si učitelé sami vyzkoušeli analýzu pohybu z videozáznamu, práci s elektrickými obvody a měření soupravou ISES.
Příští rok by měl mít seminář třetí pokračování.

Seminář ISES pro učitele
Ve dnech 4. a 5. dubna 2008 se na naší škole konal seminář, kterého se zúčastnilo 17 učitelů středních škol z České republiky. Seminář pořádala naše škola ve spolupráci s Doc. Lustigem z Matematicko- fyzikální fakulty UK a byl pro učitele fyziky, kteří používají k měření počítačový systém ISES.

Ve dvou dnech se učitelé seznámili s novinkami systému ISES, vyzkoušeli si řadu počítačových měření v pracovně fyziky, viděli experimenty i bez počítačů a také měření kosmického záření CZELTA.

Chystá se krajské kolo fyzikální olympiády BCD
Z naší školy postoupili v kategorii C Martin Pozděna a v kategorii D Petr Kouba, Jiří Stratil, Michal Bartyzal, Jakub Jílek a Jan Novotný .

Soutěž proběhne na naší škole ve čtvrtek 17.4.2008 od 9:30 h.

Výsledky celostátního kola fyzikální olympiády 
Slavnostním vyhlášením v hotelu Thermal skončilo 29.2.2008 celostátní kolo 49. ročníku fyzikální olympiády. Tři studenti naší školy na místa nejvyšší sice nedosáhli, ale všichni se stali úspěšnými řešiteli:
30. Petr Šedivý 30,5 b
33. Vít Saidl  29 b
35. Miloslav Drobný 27 b
Do celostátního kola postoupilo celkem 44 studentů.

Krajské kolo FO kategorie A
V pátek 18.1.2008 se na naší škole koná krajské kolo FO kategorie A. Z naší školy do něj postoupili: Petr Šedivý, Jiří Slabý, Míla Drobný, Víťa Saidl. 

 

10.1.2008 Seminář CZELTA
Ve čtvrtek 10.1.2008 se na naší škole konal pracovní seminář ke zpracování dat o kosmickém poskytovaných stanicí projektu CZELTA. Studenti naší školy zapojení do projektu (Slabý, Bouchner, Šedivý) diskutovali nad výsledky s pracovníky UTEF (ČVUT Praha). Během někalikahodinové diskuse se vyjasnila část problematiky, kterou studenti řeší.

Stanice na naší škole již rok sbírá data o vysoceenergetických sprškách z vesmíru.

 

4.12.2007 Ceny praemium Bohemiae pro rok 2007
V úterý 4.12.2007 se již posedmé konala na zámku Sychrov slavnost spojená s předávání cen Praemium Bohemiae 2007. Ceny studentům středních škol, kteří byli letos úspěšní v mezinárodních olympiádách (matematické, fyzikální, chemické, biologické a informatické) předávala Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji.

Mezi oceněnými byl i náš úspěšný absolvent (nyní student Matematico-fyzikální fakulty UK) Marek Scholle, který na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Íránu získal bronzovou medaili.

K 20 oceněným studentům promluvil předseda Akademie Věd prof. Pačes, předseda České učené společnosti dr. Grygar, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků doc. Zajac a ještě řada dalších zajímavých hostů. V důstojném prostředí zámku Sychrov vyslechli studenti, rodiče, zástupci škol a řada vědeckých funkcionářů kulturní program a také zatleskali letošnímu nositeli velké ceny Praemium Bohemiae (česká obdoba Nobelovy ceny), kterým se pro rok 2007 stal Prof. MuDr. Vladimír Vonka, DrSc. v oboru medicína za celoživotní dílo se světovým věhlasem. 

Finanční částky spojené s udílením cen jdou z nadačního fondu a velká cena je spojena s částkou 500 000 Kč.

Našim studentům byla cena Praemium Bohemiae udělena již 6x:
2003 Petr Pošta (FO)
2004 Petr Morávek (FO)
2005 Petr Morávek (FO), Tomáš Kučera (FO)
2006 Marek Scholle (FO)
2007 Marek Scholle (FO)

 14.11.2007 Zaměření souřadnic
Pracovníci firmy ERA  provedli pomocí dvou diferenciálních stanic GPS zaměření polohy detektorů kosmického záření na střeše gymnázia. Tyto údaje budou potřebné pro stanovení astronomických souřadnic objektů, které by mohly být zdroji měřených vysokoenergetických částic. 

16.10.2007 Exkurze do Deutsches museum v Mnichově
Studenti fyzikálních seminářů byli ve dnech 11.-13.10.2007 na exkurzi v Deutsches museum v Mnichově. Jedná se o jedno z největších muzeí techniky na světě. Během celodenní prohlídky shlédli pochopitelně oddělení fyziky, ale i řadu expozic - letectví, plavba, mosty, motory, chemie, farmacie, výroba papíru, matematický koutek...

Zajímavé byly předváděné programy ve vysokonapěťové laboratoři, chemické pokusy, výroba cihel, lití kovů a další. Na expozicích muzea je sympatické, že jsou na mnoha místech interaktivní. Návštěvník může ovládat řadu pokusů, může dělat i pokusy s vlastním tělem, může zkoušet rozkmitat most a pozorovat jeho kmity na monitoru počítače atd.

Součástí zájezdu byla i návštěva historického centra Regensburgu a Mnichova a krátká prohlídka olympijského areálu.

V současné době se sbírají fotografie a natočená videa, ze kterých vznikne pro zájemce DVD.

 

4.8.2007 Scholle bronzový v Íránu
Ve dnech 12.- 22.7.2007 se konala v Íránském městě Isfahán 38. Mezinárodní fyzikální olympiáda. Mezi 327 účastníky ze 73 států byla také pětičlenná skupina studentů reprezentující ČR. Jedním z pěti reprezentantů byl i Marek Scholle, náš maturant, který přivezl z této vrcholné akce bronzovou medaili.

17.6.2007 Tento týden skončilo v Hradci Králové soustředění nejlepších fyzikálních olympioniků před Mezinárodní FO. Na závěr bylo vybráno pět studentů, kteří budou reprezentovat ČR. Pro nás je velmi radostné, že mezi vybranými je také náš student Marek Scholle, který se bude účastnit této mezinárodní soutěže již podruhé. Přejeme hodně úspěchů ve vzdáleném Iránu.

V pátek 20.4. se na našem gymnáziu konalo krajské kolo fyzikální olympiády kategorií BCD.

 

Ve dnech 13. a 14.4.2007 se na naší škole uskutečnil seminář z fyziky pro učitele z celé ČR. Po dva dny si učitelé zkoušeli různá měření se soupravou ISES v pracovně fyziky. Seznámili se také s novinkami v oboru měření počítačem i s měřením kosmického záření na naší škole.

 

Studenti Jakub Čermák a Petr Drábek se s projektem CZELTA - detekce kosmického záření, zúčastnili soutěže Vědeckotechnických projektů středoškolské mládeže pořádaných organizací AMAVET. Nejprve se jim podařilo postoupit z regionálního kola v Brně a následně obsadili v národním finále v Praze 7. místo. Postoupili tak na evropskou přehlídku, která se koná 3.-6.5. v Bruselu.

 

Ve středu 4. dubna se na našem gymnáziu uskutečnil další seminář projektu CZELTA. Se svými příspěvky tentokrát již vystoupili studenti našeho gymnázia Jakub Čermák, Petr Drábek a Marek Scholle, kteří tvoří programy zpracovávají měřená data. Semináře se zúčastnili pracovníci a studenti ÚTEF ČVUT, Slezské univerzity, Gymnázia J. Mendela v Opavě, Gymnázia M. Lercha v Brně, SPŠE v Pardubicích a průmyslové školy v Kladně.

 

Ve dnech 27.2. až 2.3.2007 proběhlo v Bílovci celostátní kolo fyzikální olympiády. Na něj bylo pozváno 50 nejúspěšnějších soutěžících z k


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007