Kabinet Fyziky - Vyučující

Mgr. Kycl Pavel - předseda předmětové komise

PaedDr. Eliášová Ivana

Mgr. Herudková Jana

Mgr. Chlandová Gabriela

Mgr. Křišťanová Soňa

RNDr. Koupil Jan

Mgr. Pochobradský Pavel

Mgr. Tučková Marcela 

RNDr. Vícha Vladimír

Mgr. Zitková Radka (mateřská dovolená)


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007