Kabinet Fyziky - Učebny

Posluchárna | Pracovna

Posluchárna


V počítači je karta ISES, která umožòuje zajímavé demonstrační pokusy

Dataprojektor ve spojení s počítačem, videem, a reproduktory umožňují multimediální výuku

Počítač má připojení na internet. Webové stránky je tak možné on-line zobrazovat dataprojektorem na plátno

Uspořádání lavic umožòuje bližší kontakt přednášejícího s posluchaňě

Stupňovité lavice umoňují větší výhled na pokusy prováděné na demonstraěním stole

Vedle počítače a videa tu má své pevné místo i vzduchová dráha

Žaluzie umožňují zatemnění při projekcích
 

Pracovna


V pracovně fyziky se především měří laboratorní práce z elektřiny a magnetismu

V každém počítači je nainstalována měřící karta ISES a naprostá vìtšina měření je prováděna tímto systémem

V učebně se konají také semináře, kterých se účastní učitelé základních, středních i vysokých škol

Studenti většinou postupují podle návodů, výsledky pak zpracovávají v Excelu a protokoly píší ve Wordu

Všechny třídy předmaturitního roèníku absolvují měření na počítačích

Na každém stole je základní panel ISES, rozvod nízkého napětí a trojzásuvka. Napětí je možno odebírat z rozvodu do lavic nebo z individuálních zdrojů

Do základního panelu ISES je možné zasunout modul kapacitoměr, voltmetr, ampérmetr, ohmmetr, teploměr, optická závora, siloměr, sonar

Počítač je umístěn tak, že ze u stolů může probíhat i běžná výuka

V učebně je 11 počítačů spojených do sítě. U každého počítače pracují většinou dva studenti, ale mohou být i tři

Každá z úloh má vyčleněné místo v uzamykatelné skříni

Pomůcky a podrobné návody jak postupovat jsou připraveny většinou 11-krát. Kromě úloh z elektřiny jsou tu i úlohy z mechaniky, akustiky a dalších partií fyziky a to pro vyšší i nižší stupeň gymnázia

Regulovatelný stabilozovaný zdroj napětí 30V/1A

Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007