Kabinet Fyziky - Úspěchy

Fyzikální úspěchy studentů gymnázia Dašická v Pardubicích

Přehlídka vědeckotechnických projektů středoškolské mládeže (AMAVET)
 2010-11 Kouba Petr
Koincidence sekundárních spršek projektu CZELTA
Účast v v národním finále AMAVET
Účast na Letní škole mladých vědců v San Antoniu, Texas
 2009-10 Fajt Lukáš
Gama záblesky
3. místo v národním finále AMAVET
pobyt na Americko-české škole mladých vědců v San Antoniu
2008-09

Hubík Jan, Fajt Lukáš
CZELTA - hromadné zpracování dat o kosmickém záření
- 10. místo v národním finále AMAVET, cena České kosmické kanceláře

2008-09Petr Kouba
Elektromagnetická puška
Čestné uznání v finále AMAVET
2007-08Slabý Jiří, Šedivý Petr, Bouchner Petr 
CZELTA - analýza směrů kosmického záření
- 2. místo v krajské přehlídce Festival vědeckých a technických projektů
- účast v národním finále AMAVET, cena Yale Science and Engineering Association INC
2006-07Čermák Jakub, Drábek Pavel
CZELTA - detekce kosmického záření
- 7.místo v národním finále
- reprezentace na evropské přehlídce v Bruselu
1998-99Pošta Miroslav, Seiner Hanuš
Setrvačník na supravodivém ložisku
- 1. místo v národním finále
- reprezentace na mezinárodní přehlídce v Pueble (Mexiko)
1996-97Havel Petr, Koupil Jan
Rychlost zvuku v plynech
- 1. místo v národním finále
- reprezentace na mezinárodní přehlídce v Pretorii (JAR)

Festival vědeckých a technických Pardubického kraje - ZŠ a nižší gymnázia

2008-09K. Scholleová (3.B)
Regulace tepla v rodinném domě
4. místo v krajském kole
2007-08Klára Scholleová (2.B)
Interference
1. místo v krajském kole


Středoškolská odborná činnost v oboru fyzika

 2010-11

 Kouba Petr
Software pro analýzu dat projektu CZELTA
3. místo celostátní kolo, obor informatika
Cena ředitele Ústavu informatiky AV ČR

 2009-10 Fajt Lukáš
Gama záblesky
-2. místo celostátní kolo, obor fyzika
cena Nadace J. Heyrovského
2008-2009Hubík Jan
Hromadné zpracování dat o kosmickém záření
-4. místo celostátní kolo, obor informatika
cena ředitele Ústavu informatiky AV ČR
cena Nadace J. Heyrovského
2007-2008

 Slabý Jiří, Šedivý Petr, Bouchner Petr 
Detekce vysokoenergetického kosmického záření
-1. místo v celostátním kole

2003-04Fabuš Pavel
Světelné znečištění na Pardubicku
- 2. místo v celostátním kole
1997-99Pošta Miroslav, Seiner Hanuš
Setrvačník na supravodivém ložisku
- diplom vítěze v celostátním kole
- cena nadace akademika Heyrovského za rok 1999
1995-97Havel Petr, Koupil Jan
Rychlost zvuku v plynech
- diplom vítěze v celostátním kole
- cena nadace akademika Heyrovského za rok 1997
1993-95Formánek Petr
Měrný náboj elektronu
- diplom vítěze v celostátním kole
1993-94Brebera David, Zeman Martin
Fyzikální metody k vytváření statických i pohyblivých prostorových obrazů s ukázkami
- účast v krajském kole
1992-93Formánek Petr, Stanovský David
Rutherfordův rozptyl
- diplom vítěze v celostátním kole
1989-90Boháč Milan, Diblík Pavel
Testování tranzistorů a integrovaných obvodů pomocí mikropočítače IQ151
- účast v celostátním kole
1988-89Svoboda Zdenek
Kalorimetrická měření prostřednictvím počítače
- účast v celostátním kole
1987-88Červinka Ondřej, Novotný Radim
Měření fyzikálních veličin prostřednictvím interface k IQ151
- účast v celostátním kole
1986-87Jelínek Petr
Úprava zdroje na stabilizovaný
- účast v krajském kole
1985-86Beran Michal
Stavba a využití univerzálního čítače
- účast v celostátním kole


Fyzikální olympiáda - celostátní a mezinárodní

 2012 Karamazov Michal
-vítěz v celostátním kole kategorie A
2007Scholle Marek
- vítěz v celostátním kole kategorie A
- bronzová medaile z Mezinárodní FO v Iránu
Štěpánek Lubomír
- vítěz v celostátním kole kategorie A
2006Scholle Marek
- vítěz v celostátním kole kategorie A
- čestné uznání z Mezinárodní FO v Singapore
Šediváková Helena
- vítězka v celostátním kole kategorie A
2005Morávek Petr, Kučera Pavel
- vítěz v celostátním kole kategorie A
- čestné uznání z Mezinárodní FO ve španělské Salamance
2004Morávek Petr
- vítěz v celostátním kole kategorie A
- čestné uznání z Mezinárodní FO v Korei
2003Pošta Petr
- vítěz v celostátním kole kategorie A
- bronzová medaile z Mezinárodní FO na Taiwanu
1997Přívětivý Aleš
- vítěz v celostátním kole kategorie A
- vybrán na soustředění před Mezinárodní FO


Turnaj mladých fyziků

1997Přívětivý Aleš, Deckerová Veronika, Havel Petr, Koupil Jan, Laco Jan
- 2. místo v celostátním finále
1996Přívětivý Aleš, Deckerová Veronika, Havel Petr, Koupil Jan, Laco Jan
- 3. místo v celostátním finále
1995Stanovský David, Laco Jan, Přívětivý Aleš, Tichý Tomáš, Vohralík Martin
- 3. místo v celostátním finále

Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007