kabinet Dějepisu a společenských věd - Aktuality

Ekonomický seminář 9.12.2011 se zúčastnil a zvítězil Soutěže vzdělávacích projektů v oblasti finanční gramotnosti aneb jak propagovat, prezentovat a učit zásady FG studenty středních škol. Projekt připravila a pořádala ČNB Hradec Králové. Naši prezentaci připravili Michaela Onuferová, Jan Čermák a Lenka Knapová.

Gratulujeme k úspěchu a děkuji za pečlivou přípravu.

R.Jelínková

 

 

 

OTÁZKY SOUTĚŽE „PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN“ V OBLASTI                PRÁVNÍHO VĚDOMÍŠKOLNÍ ROK 2011/2012   OBECNÁ ČÁST

1. Vysvětlete, v čem jsou rozdíly mezi právními a morálními normami?

2. Může se právo dostat do rozporu s morálkou? Uveďte příklad.

3. Kde se uveřejňují právní předpisy?

4. Uveďte některé nadstátní organizace?

5. Uveďte některé evropské monarchie?

6. Pokuste se charakterizovat národ?

7. Jaký je rozdíl mezi udělením milosti a amnestií?

8. Jaké národnostní menšiny jsou v České republice?

9. Uveďte některé příklady, za jakých okolností by zneužití svobody projevu bylo  protiprávním jednáním?

10. Objasněte pojem antisemitismus?11. Objasněte pojem xenofobie?12. Co znamená formulace „presumpce neviny“? OBČANSKÉ  A PRACOVNÍ PRÁVO

13. Jak dlouhá je zákonná záruční doba?

14. Jaké znáš základní povinnosti zaměstnavatele?

15. Jaké znáš základní povinnosti zaměstnance?

16. Kde můžete podat žádost o výpis z rejstříku trestu a od kolika let?

17. Uveď 3 konkrétní příklady, kdy může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr okamžitě?

18. V jakém případě může zaměstnanec či brigádník přerušit pracovní smlouvu případně dohodu o provedení práce?

19. Jaké jsou základní náležitosti pracovní smlouvy?

 RODINNÉ PRÁVO

20. Jaké jsou podmínky pro uzavření manželství?

21. Kdo je oprávněn oddávat?

22. Co upravuje rodinné právo?

23. Má dítě dle zákona o rodině nějaké povinnosti? Pokud ano, uveď jaké?24. Uveďte tři základní práva a povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.25. V kolika letech nejdříve může osoba v našem státě uzavřít manželství?26. Můžou dvě osoby stejného pohlaví uzavřít manželství? PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

27. Pokuste se vymyslet několik konkrétních situací, které by pravděpodobně byly hodnoceny jako přestupky proti občanskému soužití?

28. Může strážník městské policie kontrolovat totožnost osob? Pokud ano, kdy a za jakých okolností?

29. Jakým způsobem může občan prokázat svoji totožnost?

30. Jakými údaji se prokazuje totožnost?

31. Je občan povinen uposlechnout zákonné výzvy strážníka? Pokud ano, co se stane, když by tak neučinil?

32. V čem spočívá rozdíl mezi přestupkem a trestným činem?   TRESTNÍ PRÁVO

33. Pokuste se vymyslet několik konkrétních situací, které by pravděpodobně byly hodnoceny  jako trestný čin krádeže?

34. Uveď příklad nutné obrany?

35. Uveď příklad krajní nouze?

36. Co znamenají pojmy polehčující a přitěžující okolnosti a uveď příklady?

37. Co je účelem trestu?

38. Vyjmenuj 5 druhů trestů.

39. V čem spočívá trest domácí vězení?

40. Jak se trestný čin neoprávněné užívání cizí věci liší od trestného činu krádeže?

41. Jakou úlohu plní u soudu státní zástupce?42. Co znamená obhájce „ex offo“?43. Uveď základní rozdíly mezi pojmy „obviněný“ a „odsouzený“.44. Od jakého věku je člověk v našem státě trestně odpovědný za své jednání?45. Kdo rozhoduje o výši a způsobu a vykonání trestu za porušení trestního zákona?46. Jaký je rozdíl mezi podmíněným a nepodmíněným odnětí svobody? 47. Existuje v našem státě trest smrti?48. Jaký je základní rozdíl mezi trestným činem loupeže a trestným činem krádeže?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová kreativní soutěž

Kreativní soutěž pro mládež

 
 
 
 
Pardubický kraj ve spolupráci s Východočeským muzeem a Destinační společností Východní Čechy vyhlašuje kreativní soutěž pro mládež s názvem:


„Pozvi svého kámoše na pardubický zámek“


Pardubický zámek je perlou mezi památkami Pardubického kraje. Je atraktivní svým opevňovacím systémem, zachovalými renesančními sály, kde mezi freskami dominuje Fortuna volubilis, aneb štěstěna vrtkavá, jejíž vyobrazení je považováno za nejstarší ženský akt v českém výtvarném umění, ale i mimořádnými muzejními expozicemi Východočeského muzea a krásnou sbírkou obrazů Východočeské galerie. K tomu je potřeba přidat i aktuální výstavy, nádhernou přírodní scenérii okolních valů i typický křik místních pávů.
Jak ale oslovit s pozvánkou na pardubický zámek mladou generaci jejím jazykem a jejími komunikačními kanály?
Hledáme konkrétní promyšlené nápady,  které by mohly pomocí sociálních sítí, vtipných aplikací, klipů na youtube, principů geocachingu, interaktivních soutěží a jiných moderních prostředků oslovit ty, které by za normálních okolností ani nenapadlo na pardubický zámek zavítat. Další možností je také oslovení mladých nekonformních turistů ze zahraničí.
 Podmínky soutěže:1.       Soutěž je určena kreativním lidem ve věku nad 16 let s bydlištěm v Pardubickém kraji, nebo studujícím školu v Pardubickém kraji 2.       Soutěž spočívá v zaslání přihlášky a rozpracovaného nápadu na netradiční oslovení mladé generace k návštěvě pardubického zámku 3.       Rozpracovaný nápad ponechají účastníci soutěže nerealizovaný v ideové rovině až  do zasedání poroty 4.       Uzávěrka soutěže 31. října 2011 5.       Přihlášky přijímá komunikační oddělení kanceláře hejtmana Pk na adrese: soutez.zamek@pardubickykraj.cz 6.       Porota vyhodnotí zaslané příspěvky do konce listopadu 7.       Porota vybere  absolutního vítěze a ocení další dva v pořadí bez rozdílu věku 8.       Porota si vyhrazuje právo první cenu neudělit 9.       Cenou pro absolutního vítěze bude návštěva evropských institucí v Bruselu a prohlídka města, kterou kraj zorganizuje ve spolupráci se zastoupením Pardubického kraje v Bruselu 10.   Další dva ocenění dostanou věcné ceny od Pardubického kraje, Destinační společnosti Východní Čechy a Východočeského muzea v PardubicíchSložení poroty – Jitka Rychlíková (VČM), Jana Pernicová, Miroslav Stejskal (PK), Alena Horáková (DSVČ),  Magdaléna Navrátilová, Zuzana Nováková (PK), Jaroslav Krčál (Blesk), Karolína Brennerová PK v Bruselu), Simona Bartošová (TV RTA) 

 

Společnost Člověk v tísni uspořádala v rámci projektu Příběhy bezpráví 2. ročník Cen Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy v období komunistického režimu. Letošní ročník byl věnován památce Ivana Medka. Laureáty vybírala studentská porota, informace o projektu přinesly v mimořádné příloze Lidové noviny dne 29. října 2010.

Autorkami vítězných nominací jsou studentky 3.H Klára Nepovímová a Kateřina Válková a Kateřina Čimerová ze 7.B.

Jejich zásluhou Ceny příběhů bezpráví získali Pavel Wonka in memoriam, paní Julie Hrušková a paní Jiřina Slámová.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 1.11.2010 za účasti ministrů zahraničí a kultury  Schwarzenberga a Bessera a mnoha významných osobností kultury a vědy.

 

Alena Vomlelová

  

 

Od roku 2008 jsme zapojeni do projektu Příběhy bezpráví. Jedná se o projekt Nadace Člověk v tísni zaměřený na využití dokumentárních filmů z produkce České televize při výuce dějin 20. století. Školní rok 2009/2010 je tematicky zaměřen na problematiku holocaustu. Studentský filmový klub uvedl 4.11.2009 projekci filmu Olgy Sommerové Sedm světel. Pro studenty dějepisného semináře bude následovat 25.11.2009 projekce dokumentárního filmu Holocaust III - Za hradbou ghett. Po každé projekci následuje beseda s přímým účastníkem události. V tomto případě je nám velkou ctí návštěva paní Elišky Levinské. V rámci výuky našich dějin jsme se v semináři rovněž aktivně zapojili do nominací na Cenu Příběhů bezpráví. Každý student navrhl konkrétní osobnost, připojil argumenty, jimiž zdůvodnil svůj výběr, a odeslal svůj příspěvek studentské komisi, která vybírala laureáty. Bližší podrobnosti naleznete na webu Příběhů bezpráví. 

Příběhy bezpráví

 

Videodokument Sametová revoluce je společně s dalšími patnácti filmy ze sekce

„střední školy – videodokument“ zveřejněn na stránkách: www.bojovniciprotitotalite.cz  .

Zde  můžete zhlédnout všechny soutěžní práce letošního ročníku. Zároveň bylo na těchto stránkách spuštěno elektronické hlasování. Jím můžete vyjádřit podporu práci reprezentující naši školu.

 

PhDr. Alena Vomlelová


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007