Kabinet Biologie - Seminář

Školní rok 2008/2009

3.F, 3.H, 3.J, 7.A, 7.B ; 4.F, 4.H, 8.A, 8.B

 

Třídy: 3.F, 3.H, 3.J, 7.A, 7.B

Vyučuje: Hyhlíková, Pražanová

Počet hodin: 66

Téma:
Poč. hodin:Probrat do:
1. Vývoj biologického poznání 3 15.9.
2. Základy obecné biologie
2.1 Obecné vlastnosti organismů
2.2 Chemické složení organismů
2.3 Látkový a energetický metabolismus, enzymy

1
2
313.10.
3. Viry
2 20.10.
4. Prokaryota
4.1 Prokaryotní buňka
4.2 Fyziologie a genetika prokaryot
4.3 Prokaryotní organismy

2
2
424.11.
5. Eukaryota
5.1 Eukaryotní buňka
5.2 Transport látek přes membránu
5.3 Diferenciace buňky
5.4 Růst a rozmnožování buněk

2
1
1
3
22.12.
6. Životní projevy rostlin
6.1 Růst a vývin rostlin
6.2 Rozmnožování rostlin
6.3 Pohyby rostlin

2
4
12.2.
7. Evoluce života
7.1 Vznik a vývoj Země
7.2 Vznik života na Zemi
7.3 Vývoj rostlin a živočichů
7.4 Vývoj člověka

2
2
2
2
9.3.
8. Fylogeneze orgánových soustav živočichů
8.1 Vývoj trávící soustavy
8.2 Vývoj cévní soustavy
8.3 Vývoj dýchací soustavy
8.4 Vývoj vylučovací soustavy
8.5 Vývoj a nervové soustavy a smyslových orgánů
8.6 Vývoj pohybové, opěrné soustavy a tělního povrchu
8.7 Rozmnožování živočichů

2
2
2
2
6
2
4
13.4.
4.5.
11.5.
15.6.
9. Opakování  

nahoru

 

Třídy: 4.F, 4.H, 8.A, 8.B

Vyučuje: Hyhlíková

Počet hodin: 54

Téma:
Poč. hodin:
Probrat do:

1. Fyziologie rostlin
1.1 Vodní režim rostlin
1.2 Fotosyntéza
1.3 Dýchání

2
4
2

21.9.
10.10.
2. Genetika
2.1 Molekulární základy dědičnosti
2.2 Genetika prokaryotní a eukaryotní buňky
2.3 Dědičnost a proměnlivost mnohob. org.
2.4 Genetika populací
2.5 Genetika člověka

2
2
8
2
2


24.10.
24.11.

12.12.
3. Ekologie
3.1 Základní ekologické pojmy
3.2 Organismy a prostředí – abiot. a biotické faktory
3.3 Populace, společenstvo, ekosystém
3.4 Člověk a prostředí
3.5 Ochrana životního prostředí

2
2
2
2
2


9.1.


30.1.
4. Opakování a rozšíření učiva k maturitě
4.1 Biologie člověka
4.2 Systém zoologie
4.3 Systém botaniky
4.4 Mykologie

10
6
4
2

13.3.
27.3.
23.4.
15.5.

nahoru


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007