Kabinet Biologie - Laboratorní řád

Laboratorní řád pro laboratoř biologie a pracovnu biologie

1. V laboratoři je povoleno pracovat pouze za dozoru vyučujícího.
2. Žák nesmí bezdůvodně opustit své pracovní místo.
3. Aktovky se okládají do prostoru pod stolem.
4. V laboratoři nosí žák pracovní plášť.
5. S přístroji pracují žáci až po pokynu vyučujícího.
6. V laboratoři se nesmí jíst a laboratorní nádoby se nepoužívají k pití.
7. Rozbité sklo se odkládá do speciálních nádob.
8. Pevné zbytky laboratorního materiálu se nevyhazují do výlevek, ale dávají do koše.
9. Při práci s mikroskopem a preparačním náčiním se žák zapíše do sešitu pracovního stolu (jméno, třída, datum a stav pomůcek).
10. Na konci laboratorní práce žák uvede své pracovní místo do vzorného pořádku.


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007