Kabinet Biologie - Zpráva o činnosti předmětové komise za rok 2007/2008

1. U maturitní zkoušky z biologie prospěli všichni žáci.

2. Učební plány byly splněny všemi vyučujícími.

3. Vyučující Hyhlíková, Motyčková, Spousta, Papoušková absolvovali kurs pořádaný MFF UK Praha Telmae o propojení přírodovědných předmětů.

4. Pražanová předvedla ukázky využití mikroskopické a výpočetní techniky v hodinách biologie na dnech otevřených dveřích.

5. Komise se podílela na přebudování biologické pracovny a stěhování sbírek do nových skříní na chodbě ve třetím patře.

6. Žáci se umístili na předních místech v biologických soutěžích.

7. Komise již třetí rok realizuje v primě projektový týden na téma Příroda.


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007