Fyzikální olympiáda pardubického kraje - Studijní texty pro 52. ročník

Pro 52. ročník FO jsou určeny tyto studijní materiály:

Kategorie A - Šedivý, P.: Modelování fyzikálních dějů numerickými metodami
Kategorie B - Šedivý, P.: Teplotní závislosti fyzikálních veličin
Kategorie C - Volf, I. – Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Komplexní úlohy)
Kategorie D - Jarešová, M. – Volf, I.: Fyzika je kolem nás (Síla a tuhé těleso)


Studijní materiály si můžete stáhnout na stránkách ÚK FO.

 


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007